Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 23 Градски народен съвет – Враца
1944–2018   |   13 описа   |   1292 а.е.
dot фонд 25K Бубарска опитна станция – Враца
1913–1945   |   3 описа   |   177 а.е.
dot фонд 28K Градско общинско управление – Враца
1878–1948   |   5 описа   |   193 а.е.
dot фонд 31K Държавно практическо земеделско училище – Кнежа
1908–1944   |   1 опис   |   81 а.е.
dot фонд 33 Комитет „Построяване паметник на Христо Ботев“ – Враца
1925–1951   |   1 опис   |   30 а.е.
dot фонд 89K Околийско управление – Бяла Слатина
1903–1944   |   5 описа   |   511 а.е.
dot фонд 105K Ловно-стрелческо дружество „Сокол“ – Враца
1897–1947   |   1 опис   |   76 а.е.
dot фонд 454K Селско общинско управление – с. Криводол, Врачанско
1902–1944   |   1 опис   |   133 а.е.
dot фонд 563K Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Бърдарски геран, Врачанско
1899–1942   |   1 опис   |   51 а.е.
dot фонд 620K Общоградски комитет по отпразнуване петдесетгодишнината от смъртта на Христо Ботев – Враца
1926–1926   |   1 опис   |   6 а.е.
dot фонд 1314 Николов, Богдан Цветков (1926–1997)
1616–2000   |   1 опис   |   203 а.е.
dot фонд 1406 Основно училище „Христо Ботев“ – с. Бърдарски геран, Врачанско
1953–2008   |   2 описа   |   122 а.е.
dot фонд 1416 Колекция „Приватизирани и ликвидирани учреждения от Врачанска област“
1989–2008   |   1 опис   |   76 а.е.