Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). 
Част ІІ. Книга І и ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. Книга І и ІІ. (PDF 11,51 Mb)
1987 г., Враца
Пътеводителят съдържа информация за 939 анотирани архивни фонда и 5 частични постъпления, систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и социални грижи; 7. Лични фондове. Приложени: Списък на употребените съкращения; Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Географски указател; Именен указател.
Пътеводител по архивните фондове (1789–1944)Пътеводител по архивните фондове (1789–1944) (PDF 490,61 Kb)
2008 г., Враца
ISBN 978-954-9800-72-2 Поредица „Архивни справочници“. Т. 13.
Пътеводителят е актуализирано и допълнено издание на пътеводителя по фондовете на архива, издаден през 1970 г. Съдържа информация за съхраняваните в архива 566 фонда (11 от личен произход) за периода до 1944 г. Анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Правосъдие и съдебни органи; 3. Промишленост и строителство; 4. Селско и горско стопанство; 5. Транспорт и съобщения; 6.Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове; 13. Частични постъпления. Приложения: Списък на пътеводители, инвентарни описи, каталози, сборници, издания на ТДА – Враца; Именен указател; Географски указател; Списък на съкращенията.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"