Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1823–1944). 
Част І.Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1823–1944). Част І. (PDF 13,23 Mb)
1980 г., Бургас
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове от периода на Възраждането до 1944 г., разкриващи цялостното обществено-политическо, икономическо и просветно развитие на Бургаския край. Фондовете са систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и архитектура; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит, спестовност и застрахователно дело; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване и социални грижи; 10. Обществено-политически живот; 11. Лични фондове и колекции; 12. Религия. Приложения: Списък на неанотираните фондове и частични постъпления; Показалец на собствените имена; Географски показалец; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1944–1984). 
Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1944–1984). Част ІІ. (PDF 39,77 Mb)
1993 г., Бургас
Пътеводителят представя общо 1550 учрежденски и лични архивни фонда от периода след 1944 г., 837 от които са обхванати от издадения през 1980 г. пътеводител, част І. Фондовете са систематизирани в следните раздели, формирани по производствено-отраслов признак: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политически живот; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, информация и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, спестовно, кредитно и застрахователно дело; 10. Просвета, наука и култура; 11. Здравеопазване и обществено осигуряване; 12. Физкултура и спорт; 13. Религия; 14. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове и частични постъпления; Списък на необработените фондове от личен произход; Географски показалец; Показалец на собствените имена.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"