Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


36000001Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 39лист 88
Конфиденциално окръжно на Министерството на правосъдието до Председателите на Окръжните и Апелативни съдилища и Мировите съдии с информация за настъпилите промени в работата на съдилищата след провъзгласяване Независимостта на България на 22 септ. 1908 г. и отпадане на задължителния характер на капитулационните договори между Турция и европейските държави. 24 септ. 1908 г.

36000002Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 43лист 63
Телеграма на министъра на вътрешните работи до Окръжно управление – Шумен (препратена до околийския началник в Попово и от него до началниците на учреждения в града и кметовете на общини в околията) с указания за честване на първата годишнина от провъзгласяване Независимостта на България на 22 септ. 1908 г. 12, 16 септ. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000003ТърговищеЧП 673лист 1
Избирателна карта на Никола Димитров от гр. Ески Джумая (Търговище) за избори за общински съветници. 18 юли 1904 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000004ТърговищеЧП 1810лист 1
Групова снимка на турци – народни представители в Българския парламент, между които е и Мустафа Хаджи Хюсеинов Узунов от Ески Джумая (Търговище) – деец на Либералната партия. 1911 г.

36000005ТърговищеЧП 1681лист 1
Групова снимка на Вергил Димов – министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството (1932–1934 г.) – и административни, стопански и обществени дейци от Попово. [1932 г.]

36000006Търговищефонд 503Kопис 1а.е. 6лист 2
Групова снимка на участници в проведената в Русе конференция на кметовете от Шуменска област. 28 юни 1936 г.

36000007Търговищефонд 503Kопис 1а.е. 7лист 1
Групова снимка на участници в учредителното събрание на Околийската земеделска задруга в Търговище. 17 септ. 1936 г.

36000008ТърговищеЧП 1282лист 2
Групова снимка от откриване на заседание на общинския съвет в Попово (мандат 1935–1939 г.). 1936 г.

36000009ТърговищеЧП 221лист 1
Групова снимка от провеждане на парламентарни избори на 6 март 1938 г. в Попово. 6 март 1938 г.

36000010Търговищефонд 496Kопис 3а.е. 1лист 1
Карта с портрет на народния представител в ХХV-то Обикновено народно събрание д-р Неделчо Куюмджиев от Търговище. 24 февр. 1940 г.

36000011ТърговищеЧП 1787лист 1
Групова снимка от среща на народния предствавител Никола Градев с избиратели от Поповска околия. След февр. 1940 г. и преди септ. 1944 г.

36000012Търговищефонд 503Kопис 1а.е. 8лист 2
Групова снимка на участници в конференцията на Съюза на градовете в България, проведена в Пловдив на 16–17 април 1939 г., на екскурзия в Бачковския манастир. 17 апр. 1939 г.

36000013Търговищефонд 496Kопис 1а.е. 1лист 7
Групова снимка на министъра на обществените сгради, пътищата и благоустройството инж. Димитър Василев, народни представители от Търговищка и Шуменска избирателни околии, областния директор на Шуменска област и др. на един от обектите по водоснабдяването в Делиормана. Окт. 1941 г.

36000014Търговищефонд 503Kопис 1а.е. 11лист 1
Групова снимка на кмета на с. Подгорица – Руси Дюлгеров с жители от селото при връчване на пенсионните им книжки. 1942 г.

36000015Търговищефонд 496Kопис 3а.е. 3лист 1
Входна карта на д-р Неделчо Куюмджиев от Търговище – народен представител в ХХV-то Обикновено народно събрание – за опелото на цар Борис ІІІ. 5 септ. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000016Търговищефонд 105Kопис 2а.е. 5лист 14
Окръжно от командира на 4-а Жандармерийска дружина – Шумен до околийския управител в гр. Търговище с резолюция до кметовете в Търговищка околия за изпълнение заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве за борба с нелегалните групи. 11 юли 1944 г.

36000017Търговищефонд 1Kопис 1а.е. 39лист 11
Писмо на Министерството на вътрешните работи и народното здраве до областните директори, околийските управители, градските и селските кметове в Царство България от 8 юли 1944 г. (препратено от Областна дирекция – Шумен до околийския управител – Търговище) за осъществяването на задължителни дейности с цел подобряване снабдяването на населението с дърва за огрев. 19–21 юли 1944 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000018Търговищефонд 503Kопис 1а.е. 12лист 1
Групова снимка на кмета на с. Пробуда – Руси Дюлгеров със служителите от общинското управление. [1944 г.]

36000019Търговищефонд 306Kопис 1а.е. 28лист 32
Телефонограма от околийския управител – Попово до кметовете в Поповска околия за организиране на тържеството по повод освещаване бюста на цар Борис ІІІ в Попово. 8 ноем. 1943 г.

36000020Търговищефонд 171Kопис 1а.е. 58лист 2
Писмо на околийския лекар в Търговище до медицинските и административни власти в Търговищка околия за предприемане на строги санитарно-хигиенни мерки при настаняването на евакуирани лица от София в Търговище и околията. 18 ян. 1944 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000021Търговищефонд 171Kопис 1а.е. 51лист 7
Писмо от Околийския комисар по снабдяването в Търговище до кмета на с. Буховци за отпуснати нарядни стоки на населението от Буховска община и реда за тяхното получаване. 21 ян. 1944 г.

36000022Търговищефонд 119Kопис 1а.е. 47лист 33
Годишен план за 1944 г. на Общинския комитет по обществено подпомагане в с. Ковачевец с разчет на необходимите средства за издръжка на лятната градина и подпомагане на ученическа трапезария и крайно бедни лица от селото. 17 февр. 1944 г.

36000023Търговищефонд 1Kопис 4а.е. 94лист 268
Заповед на околийския управител – Търговище за забрана лица от еврейски произход до посещават пазара, главната улица, градската градина и определени обществени заведения в града. 24 март 1944 г.

36000024Търговищефонд 306Kопис 1а.е. 19лист 14
Обявление на кмета на с. Посабина за въведен от околийския управител на гр. Попово полицейски час в Поповска околия. 3 апр. 1944 г.

36000025Търговищефонд 1Kопис 3а.е. 7лист 16
Окръжно на Търговищкото околийско управление до кметовете в Търговищка околия за назначаване на частни полицаи за нощна охрана на мелниците, маслобойните и складовете за храни. 17 дек. 1942 г.

36000026Търговищефонд 1Kопис 4а.е. 24лист 65
Писмо от командира на Търговищкото артилерийско отделение до кметовете в с. Въбел и с. Лиляк за безопасно провеждане на артилерийски стрелби в района между с.с. Въбел, Момино и Лиляк. 16 апр. 1943 г.

36000027Търговищефонд 1Kопис 1а.е. 41лист 63
Телеграма от министъра на вътрешните работи и народното здраве до кметовете в Царство България за опровергаване слуховете за насилствена смърт на цар Борис ІІІ. 1 септ. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000028ТърговищеЧП 1324лист 1
Снимка на първия влак на гара Попово. 1899 г.

36000029ТърговищеЧП 379лист 1-12
Бюлетини на политически партии за изборите на 14 февруари 1932 г. в Попово. 1932 г.
  виж всички 12 изображения на документа        
36000030ТърговищеЧП 2129лист 7
Снимка от завършване строителството на сградата на Селско общинско управление – с. Еленово. 1935 г.

36000031Търговищефонд 496Kопис 1а.е. 1лист 7
Групова снимка на д-р Неделчо Куюмджиев от Търговище – народен представител в ХХV-то Обикновено народно събрание – с жители от с. Въбел при връчване на пенсионните им книжки. 1942 г.

36000032Търговищефонд 45Kопис 8а.е. 10лист 1-20
Благоустройствен правилник на гр. Ески Джумая (Търговище). 1932 г.
  виж всички 40 изображения на документа        
36000033Търговищефонд 399Kопис 1а.е. 2лист 8
Писмо от ръководството на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София до общинските кметове в Царство България с молба за финансова помощ от общинските бюджети за 1938 и 1939 г. за издаване книгата на професор Г. Генов „Ньойският договор и България“ на чужди езици. 7 ноем. 1938 г.

36000034Търговищефонд 399Kопис 1а.е. 2лист 40
Писмо от ръководството на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София до председателя на Поповския клон на съюза относно изплащане стойността на изпратената книга на професор Г. Генов „Ньойският договор и България“. 27 ноем. 1939 г.

36000035Търговищефонд 399Kопис 1а.е. 1лист 3
Позив на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София до населението в Царство България за отбелязване 19-годишнината на Ньойския договор. Ноем. 1938 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000036Търговищефонд 399Kопис 1а.е. 1лист 6-7
Окръжно на ръководството на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София до ръководителите на местните структури на съюза с указания за отбелязване 20-годишнината от подписването на Ньойския договор. 20 ноем. 1939 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
36000037Търговищефонд 399Kопис 1а.е. 1лист 15
Позив на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София до българите в страната и чужбина за учредяване на местни общограждански комитети за отбелязване 21-годишнината от подписването на Ньойския договор (с резолюция от председателя на Поповския клон на съюза до учителите в града за запознаване на учениците с историческото събитие). Ноем. 1940 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000038Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 63лист 37
Телеграма от председателя на Шуменския окръжен съд до Мировия съдия в Попово за участие в организирания от Софийския университет всенароден траур на 30 септември 1919 г. срещу предстоящото подписване на мирния договор с Царство България (Ньойския договор). 29 септ. 1919 г.

36000039Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 69лист 8
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателите на Върховния касационен, Апелативния и Окръжните съдилища и мировите съдии в Царство България с информация за нота на италианското до българското правителство за влизане в сила на договорни конвенции отпреди І Световна война, на базата на чл. 168 от Ньойския договор. 23 апр. 1921 г.

36000040Търговищефонд 14Kопис 1а.е. 135лист 831
Заявление от д-р Панайот Томов, Петър С. Узунов, Иван Стойчев и други граждани на гр. Омуртаг до омуртагския околийски управител за разрешение за провеждане митинг в града против Ньойския договор (с резолюция на полицейския началник и подписи на молителите). 20–21 юни 1940 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000041Търговищефонд 14Kопис 1а.е. 139лист 358
Телефонограма от Областния административен инспектор – Шумен до кметовете в Омуртагска околия за разрешаване и указания за провеждането на събрания в околията в деня на подписването на Ньойския договор. 27 ноем. 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000043Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 70лист 38-44
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателите на съдилищата, мировите съдии и прокурори в Царство България с разяснения за липсата на режим на капитулации в Царство България, въпреки споменаването им в чл. 168 и чл. 175 от Ньойския договор. 5 май 1922 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
36000044Търговищефонд 399Kопис 1а.е. 1лист 17
Професор Г. Генов. „Рухна последната постройка на Версайлската система“. София. 1941 г. Реч, произнесена в София по повод фактическото рухване на Ньойския договор със създаването на Обединена България. 1941 г.
  виж всички 35 изображения на документа        
36000045Търговищефонд 458Kопис 1а.е. 1лист 3
Писмо на Разградския окръжен управител до кмета на с. Каравеллер (Баба Тонка), Поповска околия за обявяване на Сръбско-българската война на 2 ноември 1885 г. и за мобилизиране усилията на населението в защита на Отечеството. 3 ноем. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000046Търговищефонд 458Kопис 1а.е. 3лист 1
Обявление на Разградския окръжен управител до населението от Разградски окръг с пълния текст на прокламацията за абдикацията на княз Александър І Батенберг на 10 август 1886 г. 16 авг. 1886 г.

36000047Търговищефонд 458Kопис 1а.е. 7лист 23
Окръжно от Поповския околийски управител до кметовете и кметските наместници в Поповска околия със сведения за обиколката на генерал Каулбарс из страната с цел проучване настроенията на населението за свикване на Велико народно събрание и избирането на нов български княз. Септ. 1886 г.

36000048Търговищефонд 458Kопис 1а.е. 7лист 58
Обявление на Поповското околийско управление до населението на Поповска околия за избирането от Великото народно събрание на принц Валдемар Датски за български княз на 29 октомври 1886 г. 1 ноем. 1886 г.

36000049Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 5лист 78-81
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателите на окръжните съдилища и мировите съдии в Княжество България със списък за цените на кайметата и бешлиците от 1 септември 1876 г. до сключването на Санстефанския мирен договор за прилагане при ликвидиране на Сиротските каси. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
36000050ТърговищеЧП 1859лист 1
Списък на избирателите от Селска община – с. Опака за 1919 г. 10 март 1919 г.
  виж всички 22 изображения на документа        
36000051Търговищефонд 45Kопис 1а.е. 19лист 1-5
Протокол от заседание на Градски общински съвет – Ески Джумая (Търговище) за отчуждаване общинска земя за Окръжен лозов разсадник в Ески Джумая (Търговище) и други решения. 5 ян. 1905 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
36000052Търговищефонд 45Kопис 1а.е. 24лист 103-118
Протокол от заседание на Градски общински съвет – Ески Джумая (Търговище) за приемане Правилник за реда на ежегодния Ескиджумайски (Търговищки) панаир с пълния текст на правилника и други решения. 28 апр. 1921 г.
  виж всички 31 изображения на документа        
36000053Търговищефонд 45Kопис 1а.е. 27лист 1-3
Протокол от заседание на Ескиджумайския (Търговищки) общински съвет за безвъзмездно отстъпване на общинско място на Популярна банка – Ески Джумая (Търговище) за строителство на електрическа централа и други решения. 3 март 1927 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
36000054Търговищефонд 45Kопис 1а.е. 27лист 57-73
Протокол от заседание на Ескиджумайския (Търговищки) общински съвет за именуване на улиците и площадите в Ески Джумая (Търговище), приемане Правилник за електрическото осветление на града с пълния текст на правилника и други решения. 4 май 1927 г.
  виж всички 32 изображения на документа        
36000055Търговищефонд 45Kопис 1а.е. 27лист 73-74
Протокол от заседание на Ескиджумайския (Търговищки) общински съвет за оземляване на безимотни жители на града. 4 май 1927 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
36000056Търговищефонд 45Kопис 1а.е. 34лист 3-6
Протокол от заседание на Ескиджумайския (Търговищки) общински съвет за членство в Съюза на българските градове и други решения. 3 ян. 1928 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
36000057Търговищефонд 88Kопис 1а.е. 10лист 146-155
Протокол от заседание на Градски общински съвет – Осман Пазар (Омуртаг) за отчуждаване на 20 декара частни ниви за нуждите на ежегодния панаир в града и други решения. 10 юли 1928 г.
  виж всички 18 изображения на документа        
36000058Търговищефонд 45Kопис 1а.е. 34лист 132-136
Протокол от заседание на Ескиджумайския (Търговищки) общински съвет за приемане на Правилник за вътрешния ред в общинската кланица в града с пълния текст на правилника. 27 септ. 1928 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
36000059Търговищефонд 88Kопис 1а.е. 11лист 281-284
Протокол от заседание на Градски общински съвет – гр. Осман Пазар (Омуртаг) с протест от група общински съветници пред министъра на вътрешните работи и народното здраве за изказване недоверие към кмета на Осман Пазар (Омуртаг) Стефан П. Дяков и искане за отстраняването му от длъжност и други решения. 19 окт. 1933 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
36000060Търговищефонд 14Kопис 1а.е. 28лист 2
Възражение на Димитър Калчев до министъра на вътрешните работи и народното здраве относно уволнението му като кмет на Омуртаг. 25 май 1934 г.

36000061Търговищефонд 1Kопис 1а.е. 15лист 41-48
Изложение на околийския управител – Търговище за административното, стопанско, културно и политическо състояние на Търговищка околия през 1938 г. 16 ян. 1939 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
36000062Търговищефонд 1Kопис 4а.е. 75лист 13
Окръжно на областния директор – гр. Шумен до околийските управители в Шуменска област с нареждане за изпълнение задълженията им като културни и стопански фактори, с резолюция на търговищкия околийски управител. 23 септ. 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000063Търговищефонд 1Kопис 4а.е. 25лист 122
Писмо от околийския управител – гр. Търговище до Министерството на вътрешните работи и народното здраве за предприетите мерки по охрана на железопътните линии в Търговищка околия. 24 авг. 1942 г.

36000064Търговищефонд 5Kопис 2а.е. 4лист 42
Месечен доклад от кмета на с. Добротица до околийския управител – гр. Омуртаг за състоянието на общината през м. септември 1943 г. 27 септ. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000065Търговищефонд 303Kопис 4а.е. 4лист 2-3
Учредителен протокол на местната организация на Българския народен съюз в с. Ковачевец. 14 март 1944 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
36000066Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 1лист 10
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателя на Русенския окръжен съд относно режима на ползване на земите от татарите, заселени в България. 3 септ. 1880 г.

36000067Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 5лист 55
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателите на съдилищата, прокурорите и мировите съдии относно обявеното в Шуменското и Ескиджумайското (Търговищко) окръжия и Кесаревска околия на Търновското окръжие военно положение във връзка с ликвидиране на разбойничеството в Североизточна България. 31 юли 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000068Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 11лист 41
Телеграма от Разградския окръжен началник до околийските началници в Попово и Кеманлар (Исперих), резолирана до представителите на изпълнителната, стопанска и съдебна власт в Попово и околията с нареждане да се свалят портретите на княз Александър І Батенберг от учрежденията и да се поставят в архив. 12 авг. 1886 г.

36000069Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 19лист 61
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателите на съдилищата, прокурорите и мировите съдии за осигуряване отпуск на чиновниците във ведомството, желаещи да посетят Първото българско изложение в Пловдив. 4 авг. 1892 г.

36000070Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 52лист 3
Поемни условия за продажбата на подлежащите за унищожаване архивни документи на съдебните учреждения, съгласно чл. 21 от Правилника за запазване или унищожаване на стари архивни документи в съдебната система от 1903 г. 14 февр. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
36000071Търговищефонд 330Kопис 1а.е. 22лист 1-3
Окръжно на Статистическото бюро в София до Разградския окръжен управител с указания за воденето и попълването в градоветe и селата на окръга на новите регистри за гражданско състояние, въведени от 1 ян. 1893 г. 19 дек. 1893 г.
  виж всички 6 изображения на документа