Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове (1874–1944 г.). Част І. Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1988. 137 с.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1979 г.). Част ІІ. Съст. Св. Божинов, Н. Върбанова, Ж. Желева, П. Николова, Я. Ралева. Търговище, 1989. 328 с.


Инвентарни описи

Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ) – Търговище. Инвентарен опис № 1 (1896–1948 г.). Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1976. 27 с.

Инвентарни описи на предприятията от дървообработващата промишленост в Търговищки окръг (1947–1976 г.). Съст. Ж. Желева. Търговище, 1982. 97 с.

Околийски народен съвет – гр. Омуртаг (1948–1959 г.). Инвентарен опис № 1. Съст. [Ив. Богданов]. Търговище, 1983. 70 с.

Околийски комитет на Отечествения фронт – Търговище (1944–1958 г.). Инвентарен опис № 1 и № 2. Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1984. 27 с.

Инвентарни описи [на] личен архивен фонд № 454К – Куруто, Никола Симов (неизв. – 30 май 1876 г.) – В: „Никола Симов – Куруто. Юбилеен сборник по случай 130 години от гибелта на знаменосеца на Ботевата чета“. [Съст. П. Атанасова, Св. Божинов, Г. Василева, Д. Петрова, К. Станоева, Ж. Стоянова, Я. Ралева]. Търговище, 2006, 159-218.
 

Каталози

Гласът на комунистите. Дейността на комунистите в Ескиджумайската (Търговищка) градска община през периода 1919–1923 г. Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1973. 35 с.

Хроника на победата. За бойната дейност на Омуртагския, Поповския и Търговищкия партизански отряди през 1943–1944 г.Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1973. 38 с.

Ликвидация на капиталистическата собственост (1944–1948 г.). Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1980. 37 с.

Из революционните борби на учащата се младеж в Търговищки окръг [1930–1944 г.]. Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1980. 37 с.

Кооперативното движение в Търговищки окръг (1896–1944 г.). Съст. М. Георгиев. Търговище, 1981. 151 с.

Развитие на учебното дело в Търговищки окръг (1944–1958 г.). Съст. Ив. Богданов, Ж. Желева, Кр. Стоянова. Търговище, 1983. 136 с.

Гласът на комунистите. Дейността на общинските съветници-комунисти в Поповска градска община през периода 1920–1923 и 1930–1933 г. Съст. Ив. Богданов, Кр. Стоянова. Търговище, 1983. 45 с.

История на БЗНС в Търговищки окръг (1899–1975 г.). Съст. М. Георгиев. Търговище, 1984. 153 с.
Установяване и укрепване на народнодемократичната власт в Търговищки окръг 1944–1948 г. Съст. Ив. Богданов. Търговище, 1984. 84 с.


Сборници
 
Въоръжената борба в Девета въстаническа оперативна зона (1941–1944 г.). Съст. Ст. Борисов, Ив. Богданов. Съвместно с Дирекция „Окръжен Държавен архив“ – Шумен. София, 1980. 325 с.

25 години Държавен архив – Търговище. Юбилейно издание. Съст. Св. Божинов. София. 1988. 72 с.

Факел на просвета и родолюбие. 80 години от създаването на гимназия в гр. Омуртаг. Инвентарни описи, документи, спомени и снимки. Съст. Ж. Стоянова, Н. Иванова. Варна, 1994. 42 с.

С пламъка на вярата. Сборник от документи и материали, посветен на 65-годишнината на храм „Св. Ив. Рилски“, Търговище и 30 години от кончината на Митрополит Андрей Нюйоркски. Съст. Г. Василева, Ж. Стоянова, Св. Божинов. Варна, 2002. 167 с.

50 години вестник „Знаме“. Юбилеен сборник. Съст. Д. Вълчева, Св. Аврамова, Св. Божинов, Д. Неделчев. Съвместно с редакцията на вестника. Търговище, 2009. 102 с.
 
 
Хроники
 
По пътя към безсмъртието 1941–1944. За съпротивата против властта в Омуртагска, Поповска и Търговищка околия. Съст. Ив. Богданов, Кр. Стоянова. Търговище, 1983. 48 с.

Търговищка община – дати и събития през 1990 г. Календар-справочник. [Съст. Р. Аврамов, Св. Аврамова, Св. Божинов, Ив. Василев, Ж. Стоянова]. Търговище, 1989. 56 с.

Кметовете на гр. Търговище (1878–1998). С данни за времето на кметуването им и кратки биографични сведения. Съст. Св. Божинов, Г. Василева, Ж. Стоянова. Търговище, 1998. 12 с.

Кметовете на Търговище. С данни за времето на кметуването им, кратки биографични сведения и портрети. Съст. Св. Божинов, Г. Василева, Ж. Стоянова. [Търговище], 2006. 12 с. Преработено и допълнено издание.
 
 
Албуми
 
Град върху града. Изгледи от Търговище от първата половина на ХХ и началото на ХХІ в. Съст. Г. Василева, Ж. Стоянова. Варна, 2003.
 
 
Юбилейни вестници
 
Архивен лист. Юбилеен вестник, посветен на 30-годишнината от създаването на Държавен архив – Търговище. Съст. Св. Божинов, Ж. Стоянова. Варна, 1993.

Музей. Ескиджумайский панаир. Единичен брой за традиционния Търговищки панаир. Съст. Св. Божинов, М. Жечева, П. Стоянова, Св. Аврамова. Съвместно с Исторически музей – Търговище. Варна, 1994.

85 години Популярна банка – Търговище. Юбилеен лист. Съст. Г. Русева, Д. Стоянова, Ж. Стоянова. Търговище, 1996.

Светлик. 150 години светски образование в Търговище. Юбилеен вестник. Съвместно с Исторически музей – Търговище. Съст. Г. Русева, Ж. Стоянова, Й. Петкова, М. Жечева, Св. Божинов. Търговище, 1996.

Освобождението. 120 години от освобождението на Търговище от турско робство. Юбилейно издание. Съвместно с Исторически музей и Регионална библиотека – Търговище. Съст. Св. Божинов, П. Дражев, Р. Куцарова, Б. Николов, В. Николов, Й. Петкова, Ж. Стоянова. Търговище, 1998.

Музей. 150 години от изграждането на храма „Успение Пресветия Богородици“ в гр. Търговище. Съст.  Й. Петкова, Св. Божинов, В. Павлов, П. Калчев, В. Николов. Съвместно с Исторически музей – Търговище. Варна, 2001 г.

Освобождението. 130 години от Освобождението на Търговище от турско иго. Юбилейно издание. Съвместно с Регионален исторически музей – Търговище. Съст. Св. Божинов, Ж. Стоянова, Д. Петрова, Ст. Цанева, Й. Петкова, М. Тошев, М. Георгиев, Ив. Атанасов. Търговище, 3 март 2008.