Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


34000001Стара Загорафонд 37Kопис 1а.е. 94лист 58-59
Наредба № 4/1943 г. на Министерството на войната за реквизиране на вълната от реколта 1943 г. 16 март 1943 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
34000002Стара Загорафонд 37Kопис 1а.е. 94лист 69-70
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до областните директори, околийските управители и кметовете на общините с пояснения по прилагането на Закона за многодетните български семейства. 12 юли 1943 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
34000003Стара Загорафонд 37Kопис 1а.е. 94лист 131-134
Заповед № 1122/12.07.1943 г. на Министъра на вътрешните работи и народното здраве до Областна дирекция – Стара Загора за задачите, които може да възлага на ръководните длъжностни лица към министерството. 12 юли 1943 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
34000004Стара Загорафонд 37Kопис 1а.е. 94лист 167
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до околийските управители и градските кметове в областта за въвеждане на шестмесечен дълбок дворцов траур, поради смъртта на Цар Борис ІІІ. 1 ноем. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000005Стара Загорафонд 37Kопис 1а.е. 105лист 40-41
Правилник за устройството и дейността на Инспектората при Министерството на вътрешните работи и народното здраве. 1 март 1944 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
34000006Стара Загорафонд 37Kопис 1а.е. 105лист 131-133
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до директорите на полицията, областните и околийските управители и делегатите на еврейските общини, относно спазването на разпоредбите на Комисарството по еврейските въпроси в Царството. 3 юли 1944 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
34000007Стара Загорафонд 37Kопис 2а.е. 31лист 34-37
Писмо на Момчилградския околийски управител до Областния директор в Стара Загора с изложение по въпроса за заселването на Източните Родопи с българи. 22 окт. 1937 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
34000008Стара Загорафонд 84Kопис 1а.е. 14лист 5
Окръжно от началника на полицейската секция в Казанлък до кметовете и полицейските участъци в Старозагорска околия за проследяване дейността на Г. М. Димитров. 16 септ. 1938 г.

34000009Стара Загорафонд 84Kопис 1а.е. 120лист 43
Сведения от Шипченското общинско управление до Околийското управление в Казанлък за училищните трапезарии в селата: Шипка, Шейново, Хаджидимитрово, Дунавци и Химитлии (Ясеново). 8 февр. 1941 г.

34000010Стара Загорафонд 88Kопис 2а.е. 1лист 112
Интерпелация от народните представители: д-р Н. Сакаров, проф. П. Стайнов, д-р Л. Дюкмеджиев, Н. Мушанов, Т. Полянов и др. до министър-председателя против присъединяването на България към Тристранния пакт и за запазване на неутралитет. 2 март 1941 г.

34000012Стара Загорафонд 125Kопис 1а.е. 13лист 59гр.-60
Протокол от извънредна сесия на Градски общински съвет – Чирпан с решение за отпускане на помощи на бедни граждани за коледните празници. 22 дек. 1907 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
34000013Стара Загорафонд 125Kопис 1а.е. 28лист 1гр.-3
Протокол на Градски общински съвет – Чирпан с решение за откриване на стопанско училище в града. 15 юни 1936 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
34000014Стара Загорафонд 125Kопис 1а.е. 28лист 101-110
Протокол на Градски общински съвет – Чирпан с решения за предоставяне на терен за построяване на съдебна сграда в града и финансово подпомагане на сиропиталището „Св. Иван Рилски“, женското дружество „Съзнание“ и дружеството „Борба с туберкулозата“. 11 юни 1937 г.
  виж всички 19 изображения на документа        
34000015Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 63лист 1
Телеграма от Одринското окръжно управление до околийския началник в Свиленград, относно абдикацията на цар Фердинанд. 4 окт. 1918 г.

34000016Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 93лист 1
Писмо от Протосингела на Старозагорската митрополия до областния инженер в Стара Загора във връзка с ремонта на водопровода на парк „Аязмото”. 3 юли 1942 г.

34000017Стара Загорафонд 622Kопис 1а.е. 1лист 10гр.-12
Протокол № 16 на Старозагорския общински хигиеничен съвет за жилищното настаняване на бежанците. 30 авг. 1918 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
34000018Стара Загорафонд 751Kопис 1а.е. 6лист 19гр.
Протокол от заседание на Общинската тричленна комисия в с. Горно Сахране за отпускане помощи на семействата на убитите през войните 1912–1913 г. и 1915–1918 г. 23 авг. 1923 г.

34000021Стара Загорафонд 77Kопис 1а.е. 1лист 33
Окръжно на Националния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации до Македонските благотворителни братства за изпращане на делегация в Женева и запознаване Обществото на народите с нарушените права и свободи на българите в Македония. 14 септ. 1931 г.

34000022Стара Загорафонд 36Kопис 1а.е. 53лист 98
Позив на Комитета за подпомагане на гладуващите в Русия с апел за събиране на помощи. 11 апр. 1922 г.

34000023Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 1лист 1
Автобиографични бележки на Стоян Моллов, участник в революционното движение и заточеник в Мала Азия, с данни за участието му в Учредителното събрание в Търново през 1879 г. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000026Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 8лист 23
Протестна резолюция на общоградски митинг в Стара Загора за ревизия на клаузите на Ньойския договор. 27 ноем. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000027Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 8лист 24
Писмо от Общогражданския акционен комитет за борба против Ньойския договор – Стара Загора до Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София за събрана парична сума от продажбата на значки „Долу Ньой“ по време на протестната акция в града на 27 ноем. 1932 г. 29 ноем. 1932 г.

34000028Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 8лист 27
Протокол от конференция на културно-просветни, спортни, благотворителни и професионални организации в Стара Загора с решение за провеждане на протестна акция против Ньойския договор на 27 ноем. 1932 г. 23 ноем. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000029Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 8лист 28
Протокол на Общогражданския акционен комитет против Ньойския договор – Стара Загора за приходите и разходите от проведаната на 27 юни 1932 г. протестна акция против Ньойския договор. 5 дек. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000030Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 8лист 30
Протестна резолюция от проведено общоградско траурно утро в Стара Загора по повод 15-годишнината от подписването на Ньойския договор с решение за ревизиране на клаузите му. 2 дек. 1934 г.

34000031Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 10лист 183
Протокол на настоятелството при Културно-просветно дружество „Театър“ – Стара Загора с решение да се подкрепи протестната акция на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ против клаузите на Ньойския договор. 21 ноем. 1929 г.

34000032Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 10лист 219
Протокол на настоятелството при Културно-просветно дружество „Театър“ – Стара Загора с решение да се организира протестна акция против Ньойския договор в Стара Загора. 22 ноем. 1932 г.

34000033Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 71лист 76
Писмо от Комитета за борба с Ньойския договор – Стара Загора до председателя на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София за организираните протестни инициативи по повод 15-годишнината от подписването на Ньойския договор. 4 дек. 1934 г.

34000034Стара Загорафонд 738Kопис 1а.е. 6лист 10
Писмо от Акционния комитет против Ньойския договор – Стара Загора до председателя на читалище „Ал. Екзарх“ – Стара Загора с предложение за участие в протестна акция по повод 14-годишнината от подписването на Ньойския договор. 21 ноем. 1933 г.

34000035Стара Загорафонд 91Kопис 1а.е. 71лист 70
Писмо от Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – София до председателя на Дружество „Театър” – Стара Загора за разпространение на 200 броя от сборника „Ньой – петнадесет черни години” по време на всенародните протестни инициативи по повод 15-годишнината от подписването на Ньойския договор. 22 ноем. 1933 г.

34000036Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 1лист 2
Продавателен акт на земеделска земя от старозагорски гражданин на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора, представлявано от председателката Теофано Попова. 22 окт. 1899 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000037Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 1лист 3
Продавателен акт на земеделска земя от старозагорски гражданин на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора, представлявано от председателката Теофано Попова. 4 септ. 1899 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000038Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 1лист 12
Пълномощно от Василка Любенова от Стара Загора за упълномощаване председателката на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора да употреби внесена от нея сума в касата на Старозагорската митрополия, съгласно волеизявлението й. 14 юни 1939 г.

34000039Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 2лист 3-4
Задължително писмо между настоятелството при Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора и Генчо Любенов от Стара Загора, завещал движими и недвижими имоти и парични средства на сиропиталището и старопиталището срещу морална и физическа помощ от страна на дружеството. 14 юни 1911 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
34000040Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 2лист 5
Задължително писмо от Вичо Абрашев от Чирпан, възпитаник на Благотворително дружество „Добрий самарянин” за получена парична сума от Захари Иванов за следване в Софийския университет. 15 март 1941 г.

34000041Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 3лист 4гр.-7
Правилник за вътрешното управление на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 7 май 1909 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
34000042Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 3лист 7-10
Правилник за уредбата и управлението на Старозагорското окръжно сиропиталище „Добрий самарянин” – Стара Загора. 30 юни 1909 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
34000043Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 4лист 1
Акт за дарение на земеделска земя в Стара Загора от Костаки Попович на Благотворително дружество „Добрий самарянин“ – Стара Загора. 17 ян. 1903 г.

34000044Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 5лист 21
Нотариален акт за дарение на недвижими имоти в Старозагорски минерални бани от Сулицка община, Старозагорска околия, на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора за построяване на почивен дом за децата от сиропиталището. 27 ноем. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000045Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 8лист 19
Публично завещание на Тана Митева Дочева от Стара Загора за дарение на недвижими имоти в полза на сиропиталището при Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 13 авг. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000046Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 7лист 1-8
Устав на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 12 февр. 1937 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
34000047Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 8лист 1-2
Тайно нотариално завещание на Панайот Иванов от Казанлък на движимо и недвижимо имущество в полза на сиропиталището при Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 17 февр. 1927 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
34000048Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 8лист 3
Завещание на Васил Златев от Стара Загора за дарение на парични средства за поддържане материалната база на сиропиталището при дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора и на др. обществени институции. 1902 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000049Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 8лист 6
Завещание на Теофано Попова, направено пред Митрополит Методий, за дарение на цялото движимо и недвижимо имущество на покойния й син Васил Попов на сиропиталището при дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 5 февр. 1912 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000050Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 8лист 24-25
Акт за отваряне завещанието на покойния старозагорец Захари Иванов, завещал акции на сиропиталището при дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора за образование на негови възпитаници. 25 юли 1941 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
34000051Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 8лист 29
Завещание на Захари Иванов от Стара Загора на акции в Банка „Български кредит” – Стара Загора за създаване дарителски фонд на негово име в полза на сиропиталището при дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 2 май 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000052Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 9лист 14
Ситуационна скица на нива, собственост на Теофано Попова, дарение на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 8 окт. 1920 г.

34000053Стара Загорафонд 744Kопис 1а.е. 10лист 1-9
Устав на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 25 авг. 1931 г.
  виж всички 17 изображения на документа        
34000054Стара Загорафонд 555Kопис 1а.е. 1лист 1-3
Биографични бележки за Теофано Попова от племенницата й Мария Драганова. 22 март 1931 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
34000055Стара Загорафонд 555Kопис 1а.е. 6лист 1-9
Отчет на Благотворително дружество „Добрий самарянин” за периода 15 май 1915 – 15 май 1919 г., изготвен от председателката на дружеството, видната учителка и благодетелка Теофано Попова. 15 май 1919 г.
  виж всички 17 изображения на документа        
34000056Стара Загорафонд 555Kопис 1а.е. 7лист 1-5
Слово на Теофано Попова в памет на почетната председателка на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора Анастасия Тошева. 9 февр. 1919 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
34000057Стара Загорафонд 555Kопис 1а.е. 33лист 1-5
Отчет на Благотворително дружество „Добрий самарянин“ – Стара Загора за приходите през периода 1 април 1927 – 21 март 1928 г. 21 март 1928 г.
  виж всички 10 изображения на документа        
34000058Стара Загорафонд 555Kопис 1а.е. 34лист 2-3
Протокол за отваряне тайното завещание на покойната Теофано Попова, изготвен от нотариус Пенчо Калпакчиев. 26 февр. 1929 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
34000059Стара Загорафонд 555Kопис 1а.е. 34лист 4-6
Тайно завещание на Теофано Попова за даряване на цялото й движимо и недвижимо имущество в полза на сиропиталището при Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 6 септ. 1927 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
34000060Стара Загорафонд 805Kопис 1а.е. 9лист 3-10
Отчет на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора за дейността му през 1941 г. 15 март 1942 г.
  виж всички 16 изображения на документа        
34000061Стара Загорафонд 805Kопис 1а.е. 9лист 12-15
Протокол на контролната комисия при Благотворително дружество „Добрий самарянин“ – Стара Загора за извършена финансова проверка на сиропиталището и ефорията при дружеството за периода 1 януари – 31 декември 1941 г. 28 февр. 1942 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
34000062Стара Загорафонд 805Kопис 1а.е. 9лист 20
Опис на нотариални актове за собственост на Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора, предадени на съхранение в БНБ – Стара Загора. [1942 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
34000063Стара Загорафонд 88Kопис 1а.е. 829лист 4
Рапорт на полицейски агент до Областното полицейско управление – Стара Загора за историята на Благотворително дружество „Добрий самарянин” от създаването му до 1937 г. Стара Загора. 19 май 1937 г.

34000064Стара Загорафонд 88Kопис 1а.е. 829лист 9
Рапорт на полицейски агент до Областното полицейско управление – Стара Загора за състава на Управителния съвет при Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора. 27 юли 1940 г.

34000065Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 78лист 42
Писмо от Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора до Окръжния комитет за приютяване на бедни и недъгави хора – Стара Загора за отстъпване на сиропиталището за нуждите на комитета. 11 ноем. 1932 г.

34000066Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 78лист 83
Писмо от Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора до Окръжния комитет за приютяване на бедни и недъгави хора – Стара Загора с молба да се разшири съществуващия при дружеството приют. 14 дек. 1932 г.

34000067Стара Загорафонд 407Kопис 3а.е. 37лист 1
Позив от настоятелството при Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора към старозагорските граждани за събиране на парични дарения за нуждите на сиропиталището. Б. д.

34000068Стара Загорафонд 78Kопис 1а.е. 25лист 27
Писмо от Благотворително дружество „Добрий самарянин” – Стара Загора до Старозагорския Митрополит Методий с молба за оказване помощ на сиропиталището при дружеството. 17 окт. 1922 г.

34000069Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 127лист 10
Писмо от Представителството в София на Славянобългарския манастир „Зограф” в Света Гора до Старозагорската митрополия с молба за събиране доброволни помощи за нуждите на манастира. 3 септ. 1925 г.

34000070Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 127лист 12
Писмо от Представителството в София на Славянобългарския манастир „Зограф” в Света Гора до Старозагорската митрополия, за събиране доброволни помощи за нуждите на манастира. 11 септ. 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000071Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 127лист 11
Призив на Представителството в София на Българския зографски манастир „Св. Георги“ в Света гора към българския народ за материална подкрепа. [1925 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
34000072Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 136лист 9
Писмо от Старозагорския Митрополит Климент до Видинския Митрополит Неофит, наместник-председател на Светия Синод – София, с данни за духовните околии в Старозагорската епархия. 6 юни 1941 г.

34000073Стара Загорафонд 407Kопис 3а.е. 13лист 5
Писмо от Старозагорския Митрополит Павел до Видинския Митрополит Неофит, наместник-председател на Светия Синод – София, относно назначаване комисия за предаване храм-паметник „Шипка“ на Българската църква. 30 юли 1935 г.

34000074Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 60лист 5
Писмо от Одринското окръжно управление до Старозагорската митрополия с молба за назначаване на български свещеник в църквата в с. Димитрикьой (Димитровче) след включването му в българските предели. 16 март 1916 г.

34000075Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 12лист 1
Телеграма от Министерството на външните работи и изповеданията до Преосвещения Методий, управляващ Старозагорската епархия, за архиерейските наместничества в епархията. 3 ян. 1895 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000076Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 3лист 2
Писмо от Архиерейския наместник, управляващ Старозагорската епархия до Старозагорския окръжен управител за въвеждане на Екзархийския устав в Южна България и подготовка за избирането на духовни избиратели. 16 юни 1886 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000077Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 3лист 1
Писмо от Старозагорския окръжен управител Стоян Заимов до Архиерейския наместник, управляващ Старозагорска епархия, във връзка с избора на митрополит. 14 юни 1886 г.

34000078Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 21лист 1
Окръжно от Старозагорската митрополия до архиерейските наместници в Старозагорска епархия за избор на делегати за ІV Епархийски свещенически събор в Стара Загора. 7 апр. 1901 г.

34000079Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 11лист 1-2
Писмо от управляващия Старозагорската епархия Величкий Епископ Методий до Екзарх Йосиф I в Цариград с препоръка изработката на иконостаса на Българската църква в Цариград да се направи от старозагореца Василий Аврамов. 24 апр. 1895 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
34000080Стара Загорафонд 407Kопис 2а.е. 3лист 6
Писмо от Старозагорския Митрополит Методий до Окръжния управител в Стара Загора за ограничаване на католическата пропаганда в града и предотвратяване откриването на параклис. 25 ноем. 1899 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000081Стара Загорафонд 407Kопис 1а.е. 6лист 54
Писмо от Министерския съвет до Министерството на външните работи и изповеданията по повод пътуването на Старозагорския Митрополит Методий до Цариград във връзка с ръкополагането му. 17 ноем. 1896 г.

34000082Стара Загорафонд 65Kопис 1а.е. 7лист 1
Снимка на поп Минчо Кънчев – професионален революционер, основател на революционни комитети в Старозагорско, осъден на заточение в Диарбекир, автор на съчинението „Видрица”. Б. д.

34000083Стара Загорафонд 65Kопис 1а.е. 8лист 1
Снимка на поп Минчо Кънчев и съратника му поп Еньо от с. Гюнели махле (Любенова махала), Старозагорско. Б. д.

34000084Стара Загорафонд 141Kопис 1а.е. 1лист 1-74
„Бележки по Старозагорското въстание” – спомени на Христо Стойнов Шиваров, активен деец на Старозагорския революционен комитет и съратник на Васил Левски за дейността на Старозагорската революционна организация през 70-те години на ХІХ век и провеждането на Старозагорското въстание през 1875 г. 1884 г.
  виж всички 152 изображения на документа        
34000085Стара Загорафонд 28Kопис 1а.е. 20лист 1
Заповед на Министерството на информацията и изкуствата – София за одържавяване на Старозагорската общинска опера. 1 апр. 1946 г.

34000086Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 14лист 1
Призовка от съдебен следовател на Старозагорското окръжно съдилище до Стоян Гатев Моллов, набеден в кражбата на правителствени пушки. 3 юли 1885 г.

34000087Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 10лист 5
Писмо от кмета на Чирпан до Стоян Гатев Моллов за избирането му за общински съветник. 8 юни 1899 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000088Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 10лист 1
Писмо от кмета на Чирпан до учители в града за правата им по Органическия устав, ако останат на тази длъжност. 5 ян. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000089Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 2лист 4
Писмо от Градско общинско управление – Чирпан за назначаването на Стоян Гатев Моллов за председател на Тричленната градска комисия. 29 май 1915 г.

34000090Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 6лист 1
Писмо от началника на Чирпанска околия до Стоян Гатев Моллов за назначаването му като училищен инспектор. 29 септ. 1880 г.

34000091Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 24лист 3
Снимка на Стоян Гатев Моллов от Чирпан. 18 ян. 1888 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000092Стара Загорафонд 808Kопис 1а.е. 24лист 5
Снимка на Стоян Гатев Моллов от Чирпан. 1878 г.

34000093Стара Загорафонд 141Kопис 1а.е. 2лист 1
Снимка на Христо Стойнов Шиваров, деец на Старозагорския таен революционен комитет, съратник на Васил Левски и участник в Старозагорското въстание 1875 г. Б. д.

34000094Стара Загорафонд 29Kопис 1а.е. 28лист 1
Снимка на оркестъра при дружество „Кавал” – Стара Загора. 1902 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000095Стара Загорафонд 29Kопис 1а.е. 32лист 1
Снимка на мъжкия хор при Музикално дружество „Кавал” – Стара Загора. 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000096Стара Загорафонд 29Kопис 1а.е. 33лист 1
Снимка на хора при дружество „Кавал” – Стара Загора. 1926 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000097Стара Загорафонд 29Kопис 1а.е. 34лист 1
Снимка на оперния артист Димитър Христов в ролята на Никола от операта „Гергана”. 1927 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
34000098Стара Загорафонд 28Kопис 1а.е. 14лист 15
Писмо от ръководството на Общинска опера – Стара Загора до министър-председателя, за лошото финансово състояние на операта. 3 апр. 1937 г.
  виж всички 2 изображения на документа