Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове (1874–1948). Част І. ОДА – Стара Загора, 1975. 165 с.

Пътеводител по архивните фондове (1944–1977). Част ІІ. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1983. 200 с.
 

Инвентарни описи

Областна училищна инспекция – Стара Загора (1892–1945). Съст. Д. Желева. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1981. 29 с.

Благотворителен комитет „Св. Ив. Милостиви“ – Стара Загора (1893–1949). Съст. С. Бъчварова. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1981. 28 с.

Областна стопанска камара – Стара Загора (1943–1948). Съст. С. Бъчварова. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1981. 26 с.

Мара (Мария) Христова Шопова (1894–1980) – заслужил артист. Сем. Донка и Данчо Делчеви. 1920–1973. Съст. С. Бъчварова. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1984. 32 с.

Читалище „Родина“ – Стара Загора (1900–1947). Образцово читалище „Родина” – Стара Загора (1945–1980). Съст. К. Атанасова. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1986. 28 с.

Областен (Окръжен) комитет на Отечествения фронт – Стара Загора (1944–1981). Околийски комитет на Отечествения фронт – Стара Загора (1944–1956). Съст. К. Атанасова. Държавен архив – Стара Загора,1988. 48 с.

Старозагорска митрополия (1886–1952). Съст. С. Бъчварова. Държавен архив – Стара Загора, 1994. 29 с.
 

Каталози

Българо-съветска дружба (1921–1959). Съст. С. Бъчварова, С. Влашка. ОДА – Стара Загора, 1975. 53 с.

Младежко революционно движение в Старозагорски окръг (1914–1944). Съст. С. Влашка, С. Бъчварова. ОДА – Стара Загора, 1976. 45 с.

Каталог от документи за дейността на БЗНС в Старозагорския край (1909–1965). Съст. В. Атанасова. ОДА – Стара Загора, 1977. 80 с.

Хроника на един героичен път. Каталог на документи за историята на Старозагорската партийна организация (1896–1944). Съст. С. Бъчварова, С. Влашка. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1979. 93 с.

Социалистическото преустройство на селското стопанство в Старозагорски окръг (1945–1958). Съст. К. Атанасова, С. Бъчварова, С. Влашка. ОДА – Стара Загора, 1980. 86 с.

Помощно движение в Старозагорски окръг (1944–1957). Съст. С. Влашка. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1983. 64 с.

Физкултурно движение в Старозагорски окръг (1924–1977). Съст. С. Бъчварова. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1984. 59 с.

Развитие на народното образование в Старозагорски окръг (1877–1944). Съст. К. Атанасова, С. Бъчварова, С. Влашка. Дирекция ДА – Стара Загора, 1987. 139 с.
 

Сборници
 
Документи и спомени за Септемврийското антифашистко въстание в Старозагорски окръг – 1923 г. Съст. Д. Панчева. Дирекция ОДА – Стара Загора, 1983. 49 с.