Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


'' ''

В Държавен архив – Стара Загора се съхраняват в оригинал и копия: закони, укази, постановления, решения, правилници, наредби, инструкции, доклади, протоколи, планове, отчети, бюджети, официална и лична кореспонденция, снимки, афиши, дневници, научно-техническа документация и др., обединени в архивни фондове – учрежденски и лични.

В архива се съхраняват:

А) Учрежденски фондове на :
  • органите на изпълнителната и съдебната власт – Областна дирекция, областно и околийски полицейски управления, градски и селски общински управления, Окръжен съд, Окръжна прокуратура и др.;
  • обществено-политически организации – Работническа социалдемократическа партия, Българска комунистическа партия, Отечествен фронт, Български земеделски народен съюз, Народен съюз „Звено“ и др. партии, професионални, помощни, културно-просветни, благотворителни и др. организации;
  • финансови, застрахователни и кредитни институции;
  • промишлени и търговски предприятия – акционерни дружества, фабрики, стопански комбинати, кооперативни съюзи, потребителни кооперации;
  • културни, просветни и научни институции – дружество „Театър“, дружество „Кавал“, Драматичен театър, Радио Стара Загора, Старозагорска опера, редакции, библиотеки, читалища, музеи, галерия, учебни заведения, научно-изследователски институти и др.;
  • религиозни институции – Старозагорска митрополия, църкви и манастири.

Б) Лични фондове на известни дейци на:

  • национално-освободителното движение – поп Минчо Кънчев и Христо Шиваров;
  • просветата, културата и науката – Теофано Попова, Анастасия Тошева, Петко Китипов, Мара Шопова, Вяра Дикова, Бойо Боев, Рене Йорданова, Никола Кутин, Петкана Захариева, Недю Александров, проф. д-р Митко Гогошев, ст. н. с. Антон Геров и др.

Най-ранният документ, съхраняван в архива е списък на членовете на читалище „Развитие“ – Чирпан, дарили парични средства за читалището (12 март 1867 – 25 август 1874).

Особено ценни като исторически извори са: „Диарбекирските спомени“ на поп Минчо Кънчев от 1874 г. – летопис на революционното движение в Старозагорско до 1873 г. и за ужасите, изтърпявани от заточениците в Диарбекирската крепост; спомените на Христо Шиваров, известен деец на Старозагорския революционен комитет, сподвижник на Васил Левски, озаглавен „Бележки по Старозагорското въстание“ от 1884 г.; възвание на Благотворителния комитет „Св. Ив. Милостиви“ – Стара Загора към старозагорските граждани за необходимостта от залесяване на Аязмото от 1 март 1896 г.; акт за учредяване на Музикално дружество „Кавал“ – Стара Загора от 1897 г.; устав на Културно-просветно дружество „Театър“ – Стара Загора от 1900 г.; спомените на Анастасия Тошева, първата българска учителка, получила светско образование в Русия – автентичен извор за историята на девическото образование и просветното движение в Стара Загора от 1906 г.; тайното завещание на Теофано Попова, създателка на Благотворителния комитет „Добрий Самарянин“ в Стара Загора за даряване на цялото й имущество на културни и просветни организации в града от 6 септ. 1927 г.; учредителен протокол на Старозагорската районна опера от 22 март 1928 г. и други.

Най-интересни, съдържащи богата информация за обществено-политическото, икономическото и културното развитие на Старозагорския край през 19-то и 20-то столетие са учрежденските фондове на: Областна дирекция – Стара Загора /(1930–1947/); Градско общинско управление – Казанлък (1885–1944); Градско общинско управление – Чирпан (1891–1944); Областна училищна инспекция – Стара Загора (1879–1944); Девическа гимназия „Мария Луиза“ – Стара Загора (1891–1944); Музикално дружество „Кавал“ – Стара Загора (1897–1944); Общинска народна опера – Стара Загора (1928–1946); Радио Стара Загора (1935–1944/); Читалище „Родина“ – Стара Загора (1900–1947); Народно читалище „Братство“ – с. Енина (1893–1947); Читалище „Развитие“ – Чирпан (1867–1950); Сиропиталище „Теофано Попова“ – Стара Загора (1899–1949); Благотворителен комитет „Св. Ив. Милостиви“ – Стара Загора (1893–1949); Старозагорска митрополия – Стара Загора (1886–1952); „Петко К. Шипков и с-ие“ АД – Казанлък (1886–1940); Тютюнева фабрика „Слънце“ – Стара Загора (1923–1951); Акционерно дружество „Бр. Стайнови“ – Казанлък (1914–1952); Кооперация „Пиперка“ – Стара Загора (1923–1953); Тютюнева фабрика „Тракия“ – Стара Загора (1934–1998); ДСП „Загорка“; Пивоварен завод – Стара Загора (1955–1994); Стопански минно-енергиен комбинат „Марица – Изток“ – Раднево (1962–1992); Стопански химически комбинат – Стара Загора (1959–2002); Общински народен съвет – Стара Загора (1945–1987); Окръжен народен съвет – Стара Загора (1945–1987) и др., както и личните фондове на: революционните дейци поп Минчо Кънчев и Христо Шиваров, известната с благотворителната си дейност старозагорска учителка Теофано Попова, активния общественик и читалищен деец Петко Китипов, артистите Мара Шопова, Вяра Дикова, Бойо Боев, Рене Йорданова, народната певица Петкана Захариева, дългогодишния църковен деятел Недьо Александров, учения физик проф. д-р Митко Гогошев и др.

Списък на фондовете