Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове (1866–1944). Съст. В. Рашева. ОДА – Силистра, 1976.

Пътеводител по архивните фондове (1944–1980). Дирекция ОДА – Силистра, 1986.

Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра (1944–2016). С. 2018.

Инвентарни описи

Създаване и развитие на първото ТКЗС в Силистренски окръг (1945–1970). Съст. Г. Бонева. 1977.

Личен фонд „Ради Радович, търговец (1832–1913)“. Съст. Р. Димитрова. 1983.

Лични фондове на Петър Бояджиев (1883–1961), Иван Бояджиев (1891–1953), проф. Стоян Стоянов (1902–1953). Изд. брошура „Музикални дейци от Силистра“. Съст. Р. Димитрова, Г. Силянова. 1988.

Колекция „31-ви Силистренски пехотен полк (1878–1985). Съст. Ю. Кюшелиева. 1992.

Силистренско окръжно управление 1878–1923 г. Съст. М. Бренишки. 1995.
 

Каталози

Социалистическо преустройство на селското стопанство в Силистренски окръг (1944–1958). Съст. Г. Бонева, Д. Александрова. 1980.

Зараждане и развитие на кооперативното движение в Силистренски окръг (1893–1960). Съст. Г. Бонева. 1980.

Ликвидиране на капиталистическата собственост в Силистренски окръг (1944–1948). Съст. Д. Александрова. 1980.

БЗНС в Силистренски окръг (1908–1960). Съст. Д. Александрова. 1980.

Народният съд в Силистра (1944–1949). Съст. Й. Савянов. 1983.

Музикално дружество „Седянка“. Съст. Р. Димитрова, Й. Върбева. 1984.

Работническо и професионално движение в Силистренския край. Част І (1935–1944). Част ІІ (1944–1959). Съст. М. Бренишки. 1989.

Силистренският край от навечерието на Балканската война до окончателното прилагане на Крайовския договор 1912–1945. Съст. Ю. Кюшелиева. 2004.

Българското православие в Силистренско 1878-1947.Каталог на документи. Съст. Ю. Кюшелиева, Д. Славов. 2018.
 

„ПАМЕТ“ – поредица от издания по архивни документи

Л. Димитров, Степ. Съст., преводач и редактор Пирин Бояджиев. ДА – Силистра, 1999.

Бояджиев, П. Петър Бояджиев и „Седянка“. ДА – Силистра, 2001.

Бояджиев, П. Луи Айер – живот и смърт за България. ДА – Силистра, 2003.