Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Силистренски алманах 1899 г. Обявление 07866

Най-старите документи в Държавен архив – Силистра са: оригинален документ на турски език за границите на Силистра от април 1865 г. (превод на български и румънски ез.), съхраняван във фонда на Силистренската градска община; и Кондиката на Силистренската българска община (1870–1881). Фондове, съхраняващи ранни документи, са и тези на църковните настоятелства в Силистра и Тутракан, Архиерейското наместничество – Силистра, градските общински управления в Силистра и Тутракан (1870–1958).

Най-интересни и богати по своето съдържание са фондовете: на Силистренско окръжно управление и Силистренска градска община, на църковните настоятелства в градовете Силистра и Тутракан, Тутраканско градско общинско управление, Народно читалище „Доростол“ – Силистра, Музикално дружество „Седянка“, Българска частна смесена гимназия „Княз Симеон Търновски“, Педагогическо училище, Градска благоустройствена кооперация „Едилитате“ – Силистра, на граничните паспортни бюра в Силистра и Тутракан; частични постъпления и спомени за дейността на Българското културно общество в Силистра през периода на румънската окупация, Общогражданския комитет за културно и стопанско повдигане на Силистра.

Гравюра във в. ‘Илюстрасион’,  XIX век Кондика за силистренската българска община

Най-ценните документи в архива отразяват историята и борбите на населението от Силистренския край за съхраняване на националната идентичност, култура и независимост: изложение на избирателите от Силистренската епархия за определените от тях делегати за събора в Цариград във връзка с одобряване на Екзархийския устав (1871); кореспонденция на Архиерейското наместничество по приложението на устава и разпределението на енориите, службата на свещениците и отношенията им с миряните (1880–1892); за издигане на нови църкви, изработка и доставяне на икони от Русия (1882–1893); събиране на волни пожертвувания за построяване храма „Св. Александър Невски“ в София. Интересни са и документите за организирания от русофилите бунт против правителството на Стефан Стамболов (1887); Тутраканските боеве (1916); откъсването на Южна Добруджа от България (1913–1916, 1919–1940); създаването и дейността на Българското гимнастическо дружество „Доростолски юнак“ (1903–1908); Първия събор на хоровете от крайдунавските градове, проведен в Силистра през 1910 г.; документи по прилагането на Крайовската спогодба (1940–1946) – преселвания, оземляване, Силистренски български комитет AD HOC (м. септ. 1940); Добруджанското революционно движение против румънските окупатори.

Списък на фондовете