Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Първата общинска управа на Пловдив. Фотограф: (Димитър Кавра?). Формат: 24 х 30 см. Оригинал.Фонд: 29 к

Първият фонд, заведен в Държавен архив – Пловдив на 1 октомври 1952 г., е на Областна училищна инспекция (1895–1948).

Най-старият документ в архива е от 1702 г. Сред най-ценните документи са: дамаскински сборник от края на XVIII в., документи по създаването на Българската екзархия, за дейността на католиците в Одринско след 1863 г. и др.

Разнообразна по тематика е съхранената документация на Пловдивската градска община, на Окръжния съд (съдържащ хиляди фирмени дела и регистри за периода 1898–1948), Френския мъжки колеж „Св. Августин“, Пловдивската търговско-индустриална камара, Немското училище, Международния мострен панаир и др.

От личните архивни фондове по-мащабни са на Стою Н. Шишков, Петър Маринов, Божидар Здравков и др. кметове на Пловдив, документите на известни творци – художниците Цанко Лавренов и Христо Станчев, писателите Христо Борина и Илия Енчев, актьора Димитър Панов, архитект Йосиф Шнитер, Велешкия митрополит Дамаскин с документи от 60-те и 70-те години на XIX в., ген. Михаил Минчев, национален състезател по конен спорт през 20-те и 30-те години на XX в., на Анка Ламбрева, първата българка, обиколила света и др.

По-интересни от колекциите са тези с османотурски документи за периода 1720–1921 г., на банкноти и ценни книжа, за Първото българско изложение от 1892 г., на стари печати и географски карти, колекцията „Източна Румелия“ и др. Във фотоколекцията се пазят над 1000 фотографии от XIX в., а най-старата е от 1848 г.

Първото българско изложение от птичи поглед, 1892 г. Печатно.Ф. 997 к,оп. 1, а.е. 28

В архива се пазят писма на видни личности, сред които на български премиери, министри, председатели и зам.председатели на Народното събрание, на творци (Д. Талев, Д. Димов, Чудомир, Антон Страшимиров и др.), научни работници (проф. д-р Ив. Шишманов, Ал. Теодоров-Балан, Хр. Вакарелски, Д. Страшимиров, П. Мутафчиев, Г. Кацаров и др.), на капитан Петко Войвода, на общественици, политици и т. н.

Списък на фондовете