Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


24000001Монтанафонд 177Kопис 1а.е. 76лист 244
Телеграма от Берковския архиерейски наместник до цар Фердинанд за въодушевлението на духовенството от околията и благопожелания към царското семейство. 23 септ. 1908 г.

 Монтанафонд опис а.е. лист
Реч на свещеник Стефан Христов Абаджиев, произнесена на 22 септември 1908 г. в църквата „Св. 40 мъченици“ в гр. Велико Търново при обявяването на Независимостта на България и титулуването за цар Фердинанд. Църковен амвон, № 8 и 9. окт. – ноем. 1908.

24000004Монтанафонд 11Kопис 1а.е. 35лист 14
Окръжно писмо от Фердинандския околийски началник до кметовете в околията с указание за разгласяване сред населението на признаването на Независимостта на България от Англия, Франция, Италия и Австро-Унгария. 15 апр. 1909 г.

24000008Монтанафонд 177Kопис 1а.е. 76лист 243
Телеграма от Врачанския окръжен управител до околийско управление – Берковица, за начините на разгласяване в околията на радостната вест за обявяването Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000009Монтанафонд 177Kопис 1а.е. 83лист 226
Телеграма от Врачанския окръжен управител до околийските началници в гр. Берковица и гр. Фердинанд за тържествено честване на 22 септември на първата годишнина от обявяването на Независимостта на България с отслужване на благодарствени молебени в църквите и паради на войските. 16 септ. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000016Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 231лист 1
Писмо от началника на Ломски окръг до Градски съвет – Лом за съдействие при създаването на конна пощенска станция Лом – София, по предложение на видинския губернатор. 2 септ. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000017Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 246лист 1-2
Писмо от началника на Ломски окръг до Градския управителен съвет – Лом за осигуряване охрана и превозване на мебели, пристигащи от Виена за Управлението на императорския комисар в България, от пристанището до София. 8 окт. 1878 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
24000020Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 246лист 3
Писмо от началника на Ломски окръг до Градския управителен съвет – Лом за получаване и заплащане на превозването на мебелите за Управлението на императорския комисар в България от Барон Меллер, от пристанището до София. 29 окт. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000022Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 160лист 10-11
Рапорт и списък от председателя на Градски съвет – Лом до началника на окръжния съвет за избраните по висшегласие лица и за отказването му да продължи службата, въпреки избора. 29 ноем. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000023Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 160лист 12-13
Писмо от началника на Ломски окръг до Ломския градски управителен съвет за утвърждаването състава на Градския съвет, ревизионната комисия, действителните и почетните членове на Съвета от видинския губернатор. 20 дек. 1878 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
24000024Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 160лист 14
Писмо от началника на Ломски окръг до Ломския градски управителен съвет, окръжния съд и окръжното полицейско управление за встъпването в управление на полк. Кишелски за видински губернатор. 22 дек. 1878 г.

24000026Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 154лист 1
Писмо от началника на Ломски окръг до Ломския градски съвет за пристигането на Александър І в княжеството, известяване на населението и осветляването на града. 25 юни 1879 г.

24000040Монтанафонд 506Kопис 1а.е. 1лист 1-13
Изложение на Ломския окръжен управител за състоянието на Ломското окръжие от 1 август 1889 до 1 август 1890 г. 1890 г.
  виж всички 23 изображения на документа        
24000044Монтанафонд 506Kопис 1а.е. 17лист 1-51
Изложение на Врачанския окръжен управител за състоянието на Врачанското окръжие от 1 август 1909 до 1 август 1910 г. 1910 г.
  виж всички 99 изображения на документа        
24000045Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 104лист 159
Окръжно писмо на Фердинандския околийски началник до председателите на тричленните комисии в околията за встъпването му в длъжност и изискванията към населението. 12 юни 1922 г.

24000046Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 107лист 130
Обявление на Врачанското окръжно управление за избраните общински съветници на Фердинандската градска община. 12 юни 1924 г.

24000049Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 132лист 11
Сведение на кмета на Фердинандското градско общинско управление за броя на жителите, на сградите и за разстоянията между населените места в общината. 10 окт. 1934 г.

24000050Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 122лист 186
Сведение на Фердинандския околийски управител до кметовете в околията за избраните народни представители за ХХІV Обикновено народно събрание във Врачанска област. 1 апр. 1938 г.

24000051Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 124лист 37
Писмо на Фердинандския околийски управител до кметовете в околията за избраните народни представители за ХХV Обикновено народно събрание във Врачанска област. 1 апр. 1938 г.

24000052Монтанафонд 76Kопис 1а.е. 246лист 7
Отчет от началника на Ломски окръг до Видинския губернатор за заплащане разходи на жители на с. Долно Церовене, направени за осемдневна издръжка на коне, войници и стражари при преминаването на императорския комисар в България. 27 окт. 1878 г.

24000068Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 118лист 5-6
Покана на кмета на Фердинандското общинско управление с имена и подписи до държавните учреждения, свещеници и граждани за учредяване на общограждански комитет за протест срещу Ньойския договор. 16 ноем. 1929 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
24000069Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 118лист 11
Покана на председателя на Фердинандския общограждански комитет за протест срещу Ньойския договор до служители и общественици в града за изработване на програма за протест на 27 ноември 1929 г. 21 ноем. 1929 г.

24000070Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 118лист 18
Резолюция-протест, приета на митинг на гражданството в гр. Фердинанд (дн. Монтана), до министър-председателя, председателя на Народното събрание и други, за работа против Ньойския договор и репарациите. 27 ноем. 1929 г.

24000071Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 118лист 21-22
Слово, произнесено на протестен митинг на гражданството в гр. Фердинанд (дн. Монтана), против Ньойския договор и репарациите. 27 ноем. 1929 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
24000074Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 118лист 47
Листовка „Ньойи – голгота на българския народ” на Централния акционен комитет за борба против Ньойския договор с географска карта и сведения за избити и прогонени хора, затворени черкви и училища. ноем. 1931 г.

24000088Монтанафонд 5Kопис 1а.е. 8лист 2-3
Заповед на околийския полицейски началник – Лом за забрана отбелязването на годишнина от слючването на Ньойския договор. 25 дек. 1937 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000089Монтанафонд 34Kопис 1а.е. 194лист 339
Писмо от Всебългарския съюз „Отец Паисий“ до околийския управител в Берковица за начините за отбелязване годишнината от подписването на Ньойския договор. 23 ноем. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000090Монтанафонд 611опис 3а.е. 1лист 15-17
Протокол от заседание на Околийския комитет на Отечествения фронт – гр. Фердинанд (дн. Монтана), с мотиви и решение за преименуване на града на името на генерал-полковник Христо Михайлов. 7 ноем. 1944 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
24000091Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 40лист 155-156
Протокол от заседание на Временната общинска управа на гр. Фердинанд (дн. Монтана) с решение за преименуване на града на Христо Михайлов. 8 ноем. 1944 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
24000092Монтанафонд 2опис 1а.е. 2лист 4
Телеграма от кмета на гр. Фердинанд (дн. Монтана) до Комисията за наименуванията при Министерството на народното просвещение, за подкрепа от гражданството на решението градът да се преименува на Михайловград, вместо Христо Михайлов. [ян. 1945 г.]

24000093Монтанафонд 2опис 1а.е. 2лист 1
Писмо от Комисията за наименуванията при Министерството на народното просвещение до кмета на гр. Фердинанд (дн. Монтана), за решението й градът да се преименува на Михайловград. 31 ян. 1945 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000094Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 40лист 160-161
Протокол от заседание на Временната общинска управа на гр. Фердинанд (дн. Монтана), с решение за възразяване и несъгласие за преименуването на града на Михайловград, вместо Христо Михайлов. 3 февр. 1945 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
24000095Монтанафонд 2опис 1а.е. 2лист 2
Писмо от кмета на гр. Фердинанд (дн. Монтана) до министъра на народното просвещение, за несъгласие и мотиви градът да се преименува на Михайловград, вместо Христо Михайлов. 8 февр. 1945 г.

24000097Монтанафонд 427Kопис 1а.е. 68лист 524-525
Писмо от Алекси Попангелов до председателя на читалище „Постоянство“ – Лом с негови биографични сведения. 1 май 1926 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
24000098Монтанафонд 427Kопис 1а.е. 133лист 1
Завещание от Алекси Попов за даряване на 50 000 лв. с благотворителна цел на основно училище „Фотинов“, читалище „Постоянство“ и женско дружество „Милосърдие“ – Лом. 25 февр. 1937 г.

24000099Монтанафонд 2опис 1а.е. 4лист 1
Акт за смъртта на кандидат-подофицер Иван Василев Илиев от гр. Фердинанд със сведение и за местонахождението на гроба му, издаден от 10 дивизионна санитарна лечебница в с. Одранци, Словенско. 14 май 1945 г.

24000100Монтанафонд 2опис 1а.е. 4лист 4
Писмо от Канцеларията на Министерството на войната до кмета на гр. Фердинанд за превеждане на 80 000 лв. на семейсвото на убития във Втората световна война подпоручик Васил Стойков Нанков, в знак на признателност. 23 ян. 1945 г.

24000101Монтанафонд 2опис 1а.е. 4лист 23
Писмо от Канцеларията на Министерството на войната до кмета на гр. Фердинанд за превеждане на 80 000 лв. на семейсвото на убития във Втората световна война редник Сабри Ибраимов Османов, в знак на признателност. 30 окт. 1945 г.

24000102Монтанафонд 1345опис 1а.е. 12лист 1
Удостоверение № 0006932 на Стоян Папурков, издадено от Президиума на Върховния съвет на СССР, за награждаването му с медал „За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941–1945 г.“ 19 авг. 1945 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000103Монтанафонд 842Бопис 1а.е. 37лист 1
Снимка на Петко Николов (участник във Втората световна война) като войник на пост в Белоградчик. 2–3 дек. 1939 г.

24000104Монтанафонд 842Бопис 1а.е. 37лист 2
Групова снимка на Петко Николов (в средата) с другари като войник по време на караулна служба в гр. Битоля, Македония. 23 май 1941 г.

24000105Монтанафонд 851Бопис 1а.е. 34лист 1
Групова снимка на Димитър Кръстев (отдясно легнал) със срочнослужещи от бронеизтребителната рота на 31-ви пехотен Силистренски полк в гр. Силистра. Дек. 1943 г.

24000106Монтанафонд 851Бопис 1а.е. 34лист 2
Групова снимка на Димитър Кръстев (в средата) със срочнослужещи от бронеизтребителната рота от трета дружина на 31-ви пехотен Силистренски полк в местността Тас тепе край с. Раздел, Елховско. Юни 1944 г.

24000107Монтанафонд 1074опис 1а.е. 36лист 1
Снимка на Петър Иванов на гроба на загинал негов ученик – Макавей Давидов Стефанов от с. Сумер, в бой с хитлеристите в гр. Куршумлия, Сърбия. 18 ноем. 1944 г.

24000108Монтанафонд 1076опис 2а.е. 7лист 1
Групова снимка на Дико Илиев с армейска част в Югославия. 1940 г.

24000109Монтанафонд 1076опис 2а.е. 7лист 2
Групова снимка на Дико Илиев с армейска част в Югославия. 1940 г.

24000110Монтанафонд 1076опис 2а.е. 7лист 3
Групова снимка на Дико Илиев с армейска част в Югославия. 1940 г.

24000111Монтанафонд 1076опис 2а.е. 7лист 4
Групова снимка на Дико Илиев с армейска част в Югославия. 22 юни 1940 г.

24000112Монтанафонд 1076опис 2а.е. 7лист 5
Групова снимка на Дико Илиев с армейска част в Югославия. 1 юни 1940 г.

24000113Монтанафонд 1158опис 1а.е. 30лист 1
Групова снимка на Зарко Кръстев (в средата) като войник (участник в Отечествената война). 1943 г.

24000114Монтанафонд 1158опис 1а.е. 30лист 2
Групова снимка на Зарко Кръстев (първият отдясно на първия ред) като войник (участник в Отечествената война). 1942 г.

24000115Монтанафонд 1158опис 1а.е. 30лист 3
Групова снимка на Зарко Кръстев (с шинел) като войник (участник в Отечествената война). 1942 г.

24000116Монтанафонд 1207опис 1а.е. 13лист 1
Групова снимка на Петър Димитров с български офицери в Унгария по време на Отечествената война. 1945 г.

24000117Монтанафонд 3Kопис 1а.е. 149лист 22
Позив от Общограждански комитет към фердинандските граждани за закупуване на облигации от заема за народната отбрана, по време на Втората световна война. [Ян. 1943 г.]

24000118Монтанафонд 34Kопис 1а.е. 146лист 10
Писмо от Врачанската областна реквизиционна комисия до околийските реквизионни комисии в областта с указания за реквизирането на ечемик и овес, по време на Втората световна война. 1 май 1942 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000119Монтанафонд 34Kопис 1а.е. 146лист 45
Писмо от кмета на Фердинандско градско общинско управление до председателя на Околийската реквизиционна комисия за количеството на реквизираната царевица в общината по време на Втората световна война. 1 юни 1942 г.

24000120Монтанафонд 34Kопис 1а.е. 150лист 2
Заповед на кмета на Фердинандско градско общинско управление за изпълнение нарежданията на щаба на 6-та дивизия за противовъздушна защита на града по време на Втората световна война. 21 дек. 1943 г.

24000121Монтанафонд 5Kопис 1а.е. 109лист 457
Писмо от директора на Мъжка гимназия „Найден Геров“ – гр. Лом до министъра на народната просвета, за хвърлени бомби от самолети до сградата на гимназията и за счупени стъкла, на 28 юли 1944 г., по време на Втората световна война. 4 авг. 1944 г.

24000122Монтанафонд 611опис 1а.е. 2лист 66
Писмо от Околийския комитет на ОФ – гр. Фердинанд (дн. Монтана) до Военната болница във Враца за изпращане безвъзмездно на медикаменти за ранени войници. 27 дек. 1944 г.

24000123Монтанафонд 611опис 1а.е. 2лист 214
Писмо от Околийския комитет на ОФ – гр. Фердинанд (дн. Монтана) до Министерския съвет със сведения за доставени няколко камиона с помощи от околията за 35-ти пехотен полк и 9-та тежкокартечна дружина в Югославия. 10 дек. 1944 г.

24000124Монтанафонд 611опис 1а.е. 3лист 38
Писмо от Главнокомандващ българската войска до Околийския комитет на ОФ – гр. Фердинанд (Монтана) за изказване на благодарност за поздравите и помощта на населението в околията за извоюване на победата. [28] окт. 1944 г.

24000125Монтанафонд 611опис 1а.е. 3лист 228
Окръжно писмо № 1 от Ценралния комитет на Помощното движение до гражданите, работниците, селяните и интелигентите, за подпомагане бойците на фронта, жертвите на Отечествената война и техните семейства. Септ. 1944 г.

24000126Монтанафонд 611опис 1а.е. 22лист 280
Окръжно писмо № 14 от Националния комитет на ОФ до областните, околийските, градските и селските комитети на ОФ, за организирано подпомагане на войнишките семейства. 21 март 1945 г.

24000127Монтанафонд 611опис 1а.е. 88лист 182
Писмо от командира на 42-ри пехотен полк до помощните комитети при ОФ в градовете Враца, Фердинанд (дн. Монтана) и Берковица за изказване на благодарност към жителите на околията за подаръците (облекла и тоалетни принадлежности) за войниците. 9 дек. 1944 г.

24000128Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 8
Писмо от директора на Врачанска областна дирекция до околийските управители в областта, за незабавно изпращане на сведения след всяка въздушна тревога по време на Втората световна война. 7 апр. 1944 г.

24000129Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 10-11
Писмо от началника на 6-та дивизионна област до началниците на гарнизоните и околийските управители във Врачанска област за вземане на допълнителни мерки за противовъздушна химическа защита на населението, населените места и имотите по време на Втората световна война. 21 апр. 1944 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000130Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 15
Писмо от Берковския околийски управител до Врачанския областен директор за падането на американски бомбандировач в района на с. Комарево и за заловени парашутисти, по време на Втората световна война. 18 авг. 1944 г.

24000131Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 23
Писмо от Берковския околийски управител до началника на гарнизона в града за падането на български изтребител в района на с. Долна Бела речка, след въздушен бой с неприятелски самолети, по време на Втората световна война. 5 апр. 1944 г.

24000132Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 28
Писмо от кмета на община Берковица до околийския управител в града за прелитането на 21 тежки бомбардировача над селата Котеновци и Черешовица и за сражение над с. Дълги дел, по време на Втората световна война. 5 апр. 1944 г.

24000133Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 32
Телеграма от кмета на с. Говежда до Берковския околийски управител за прелитането над района на общината на самолети бомбардировачи и изтребители, по време на Втората световна война. 5 апр. 1944 г.

24000134Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 39
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до кметовете, областните директори и околийските управители за засилване на предохранителните мерки и бдителността по противовъздушната защита на населените места, по време на Втората световна война. 21 дек. 1942 г.

24000135Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 51
Окръжно писмо от Върховното управление на Българския червен кръст до председателите на клоновете в страната за изпълнение нарежданията на Щаба на войската и вземане на мерки за противовъздушна защита, по време на Втората световна война. 28 септ. 1942 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
24000136Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 57
Заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве за възлагане на отдела за обществени грижи в министерството да организира подпомагането на населението, пострадало от въздушни нападения, по време на Втората световна война. 8 окт. 1942 г.

24000137Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 40
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до областните директори, областните полицейски началници, околийските управители и кметовете за уведомяване при хвърляне от противникови самолети на картофени бръмбари и кърлежи с тексаска треска в торбички и кутии, по време на Втората световна война. 16 окт. 1942 г.

24000138Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 47лист 21
Сведение за полети на противникови и наши самолети и за въздушен двубой над района на община Гушанци (дн. Замфирово), по време на Втората световна война. 5 апр. 1944 г.

24000139Монтанафонд 34Kопис 1а.е. 195лист 38
Писмо от Берковския околийски управител до кметовете в околията за контрол при пълно нощно затъмнение в района на общините за предпазване от въздушни нападения, по време на Втората световна война. 1 апр. 1944 г.

24000140Монтанафонд 34Kопис 1а.е. 97лист 2
Бордеро от Българска народна банка за издаден чек за 175 277 лв., събрани помощи от Берковска околия за българските и германските войници по време на Втората световна война. 31 март 1942 г.

24000141Монтанафонд 34Kопис 1а.е. 97лист 7
Писмо от кмета на Градско общинско управление – гр. Берковица до околийския управител в града за събраните подаръци и парични помощи в общината за българските граничари и германските войници, по време на Втората световна война. 27 февр. 1942 г.

24000142Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 46лист 10
Писмо от министъра на вътрешните работи и народното здраве до околийските управители и кметовете в Царството за разясняване сред населението, че настаняването и изхранването на германските войски няма да затрудни живота им по време на Втората световна война. 3 март 1941 г.

24000143Монтанафонд 34Kопис 2а.е. 46лист 7
Писмо от командира на 4-то армейско товарно отделение до Берковския околийски управител за разрешаване наемането на 600 вола за нуждите на германските войски по време на Втората световна война. 8 апр. 1941 г.

24000144Монтанафонд 36опис 1а.е. 1лист 77
Телеграма от [...] до Фердинандския околийски управител за известяване на близките на убития и погребан в гр. Куршумни, Сърбия, фелдфебел школник Васил Иванов Йосифов от с. Люта (дн. Владимирово). 2 ноем. 1944 г.

24000145Монтанафонд 1225опис 1а.е. 45лист 1
Портретна снимка на фелдфебел Иван Милчев – участник в Отечествената война. 1938 г.

24000146Монтанафонд 610опис 1а.е. 4лист 58
Сведение на Околийски комитет на ОФ – гр. Берковица за броя на участниците, убитите, ранените и наградените от околията във Втората световна война. [Авг. 1945 г.]

24000147Монтанафонд 610опис 1а.е. 18лист 7
Резолюция от участниците в общоградски митинг в гр. Берковица за отпразнуване Деня на победата. 9 май 1945 г.

24000148Монтанафонд 31опис 1а.е. 5лист 1
Писмо от ръководството на Помощната организация в с. Голинци, Ломско (кв. Младеново, Лом), до маршал Толбухин за изпращане на колет на Трети украински фронт за победите на Червената армия над хитлеристките войски. 24 апр. 1945 г.

24000149Монтанафонд 31опис 1а.е. 5лист 2
Писмо от ръководството на Помощната организация в с. Голинци, Ломско (кв. Младеново, Лом), до генерал Стойчев за изпращане на подарък в знак на признателност за героичните победи на Първа българска армия над хитлеристките войски. 24 апр. 1945 г.

24000150Монтанафонд 5Kопис 1а.е. 126лист 11
Сведение за броя на евакуираните граждани в общините на Ломска околия. 5 юли 1944 г.

24000151Монтанафонд 5Kопис 1а.е. 74лист 21
Повиквателна карта за гражданска мобилизация с разписка за получаване – образец № 6 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве, при обявяване на обща мобилизация. [3 февр. 1939 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
24000152Монтанафонд 611опис 1а.е. 88лист 235
Писмо от налбанти от гр. Фердинанд (дн. Монтана) до Околийския комитет на ОФ за безвъзмездно подковаване на коне и волове на преминаващи червеноармейци, на стойност 65 910 лв. 27 окт.1944 г.

24000153Монтанафонд 611опис 1а.е. 88лист 374
Телеграма от председателя на Околийския комитет на ОФ в Михайловград (дн. Монтана) до Министерството на войната за изпратени два камиона подаръци за войниците от фронта. 25 ноем. 1944 г.

24000154Монтанафонд 36опис 1а.е. 7лист 929
Писмо от Министерство на войната, отдел за пострадалите от войните, до околийския управител на Михайловград за изпращане на 2500 бр. значки по случай завръщането на Първа българска армия от фронта за подпомагане на пострадалите и техните семейства. 12 юни 1945 г.

24000155Монтанафонд 3Бопис 1а.е. 88лист 29-30
Сведение от Околийски комитет на ОФ в Лом до Областна помощна организация – Враца, за събрани суми и материали (подаръци) в града и околията за бойците на фронта, на обща стойност 5 804 822 лв. [1945 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
 Монтанафонд опис а.е. лист 1
Снимка на войници, сред които Жак Леви и Ненчо Планински от Михайловград, на унгарска гара, на път за България. 1945 г.

 Монтанафонд опис а.е. лист 1
Снимка на Жак Леви, Ненчо Планински и техен боен другар през 1945 г. на гара в Унгария на път за България. 1945 г.

24000158Монтанафонд 600Kопис 1а.е. 22лист 1
Снимки на Гоцо Николов Гоцов във военна униформа и като санитарен мл. сержант, със свои другари в гр. Парачин, Югославиия. 1941 г.

24000162Монтанафонд 42Kопис 2а.е. 46лист 387
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Ломската пощенска станция за нощно дежурство в станцията и незабавно приемане и предаване на телеграмите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на войната. 6 септ. 1885 г.

24000163Монтанафонд 42Kопис 2а.е. 46лист 410
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Ломската пощенска станция за прекратяване приемането на пратки и пощенски записи за станциите в Кула, Белоградчик, Цариброд и Трън. 16 окт. 1885 г.

24000164Монтанафонд 42Kопис 2а.е. 46лист 412
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Ломската пощенска станция за изпращане на всички писма за Сърбия през Цариград. 19 окт. 1885 г.

24000165Монтанафонд 42Kопис 2а.е. 46лист 413
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началниците на пощенските станции във Видин, Кутловица (дн. Монтана), Кула и Белоградчик за предаване всички писма от и за Сърбия на окръжния управител или на околийския началник за преглеждане. 20 окт. 1885 г.

24000166Монтанафонд 42Kопис 2а.е. 46лист 380
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Ломската пощенска станция за безплатно приемане и изпращане телеграмите на опълченските комитети. 15 септ. 1885 г.
1  2   >