Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на фондовете (1878–1944). Съст. М. Андреева, Ив. Живков, Ив. Марков. Монтана, 1970.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Част ІІ. Съст. В. Георгиева, В. Аврамова, Г. Иванов, Е. Дамянова, Ив. Марков, Цв. Павлова, Кр. Кръстева. Монтана,1989.

Поселищни и родови проучвания. Пътеводител. Съст. Пл. Бошнякова. Монтана, 1994.Инвентарни описи

Атанас Стоянов Едрефовски (1835–1900). Инвентарен опис. Състав. Кр. Цолова. Монтана, 2001.

Инвентарен опис на архивен фонд Градско общинско управление – гр. Фердинанд (1892–1944). Съст. Ж. Каменова, Й. Герасимов. Монтана, 2004.

Спас Илиев Михайлов (1914–1982). Инвентарен опис. Съст. Кр. Цолова. Монтана, 2005.


Други

Град Фердинанд (1891–1945). Сборник от документи. Съст. А. Динева, Ж. Каменова, Й. Герасимов. Монтана, 2001.