Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


 Кърджалифонд опис а.е. лист 3
Снимка на Васил П. Делов във военна униформа и майка му – Теодора Кръстевич, сестра на Гаврил Кръстевич в Пловдив. 1895 г.

 Кърджалифонд опис а.е. лист 1
Портретна снимка на ген. В. П. Делов, полуфигура, опрян на сабята си във военна униформа. 1911 г.

 Кърджалифонд опис а.е. лист 2
Изглед от централната улица на гр. Кърджали – старата община (до дерето край пазара, сега разрушена). 1931 г.

21000004Кърджалифонд 17Kопис 1а.е. 1лист 3
Протокол от събрание на членовете на Общински съвет – Егри дере (дн. Ардино) с решение за избор на Садък бей за кмет и на Фета Ахмедов за пом.-кмет на Егри дере. 14 дек. 1912 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000005Кърджалифонд 17Kопис 1а.е. 1лист 31
Писмо от околийския началник на Ардино С. Ганев до окръжния управител на Гюмюрджина Москов за утвърждаване на избраната тричленна комисия с председател Хаджи Мюмюн Исмаилов и членове Фета Ахмедов и Мюмюн Ибрямов. 19 ян. 1913 г.

21000006Кърджалифонд 622опис 1а.е. 1лист 7
Писмо от кмета на Селско общинско управление с. Поточница до околийския управител на Крумовград с данни за уволняването на бившия кмет Пею Митев Стоев и назначаването на нов кмет – Драган Добрев, избран от Отечествения фронт. 5 дек. 1944 г.

21000007Кърджалифонд 622опис 1а.е. 1лист 2
Писмо от околийския управител на Крумовград Павел Вълчев до областния директор на Стара Загора с данни за образуване на комитет на Отечествения фронт в Крумовград на 11 септ. 1944 г. и за избиране на Димитър Георгиев Стоянов за кмет на града, Христо Златев Кантев – за помощник-кмет и Пеню Митев Пенев – за помощник-околийски управител. 11 септ. 1944 г.

21000008Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 6лист 26
Писмо от околийския началник до Мъстанлийския окръжен управител с информация за проведена стачка на тютюноработниците от с. Шех Джумая през 1922–1923 г. 13 май 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000009Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 11лист 59
Писмо от кмета на с. Гледка, Кърджалийско до околийския управител на Момчилград с информация за сменяне на турците – мухтари с българи в селата Сярци, Петлино и Македонци, Кърджалийско. 7 май 1938 г.

21000010Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 17лист 1
Обявление на Кърджалийско градско общинско управление към бежанците в града да подадат заявления за оземляване. 4 ноем. 1925 г.

 Кърджалифонд опис а.е. лист 2
Старата пожарна команда в Кърджали преди 1944 г.

21000013Кърджалифонд 274Kопис 1а.е. 9лист 1
Писмо № 19/14 ноември 1913 г., от Гюмюрджинския окръжен съд до съдебния следовател в Гюмюрджина с уведомление за назначаването на Д. Динков за завеждащ І-ви следствен участък на Гюмюрджински окръжен съд. 14 ноем. 1913 г.

21000014Кърджалифонд 274Kопис 1а.е. 9лист 28
Писмо № 4441/16 ноември 1918 г. от Гюмюрджинския окръжен съд до съдебния следовател на І-ви следствен участък с данни за назначаването на Васил Дикански за подсекретар на Гюмюрджинския съд. 16 ноем. 1918 г.

21000015Кърджалифонд 17Kопис 1а.е. 1лист 111
Писмо от Окръжното управление на Гюмюрджина до околийския началник на Егри дере (дн. Ардино) с разпореждане избраните тричленни комисии веднага да встъпят в длъжност. 15 февр. 1913 г.

21000017Кърджалифонд 197Kопис 1а.е. 40лист 48
Писмо от прокурора при областен съд Кърджали до Министерството на войната – София с данни за откриване на „Прокурорски надзор“ при Кърджалийския областен съд през окт. 1920 г. 28 дек. 1937 г.

21000018Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 17лист 76
Писмо № 15 313 от Главна дирекция за настаняване на бежанците – София до Околийската комисия за настаняване на бежанците – Кърджали с искане да се изпрати списък на бежанците, които са ликвидирали с имотите си, получили са облигации от 6% държавен заем 1923 г. и са оземлени. 23 окт. 1928 г.

21000024Кърджалифонд 248Kопис 1а.е. 3лист 57
Писмо от Македонско благотворително братство – Кърджали до Македонско женско благотворително дружество „Благовещение“ – Кърджали с покана членовете на дружеството да присъстват на протестно събрание срещу диктатурата над българи македонци в Сърбия. 14 септ. 1929 г.

21000025Кърджалифонд 248Kопис 1а.е. 3лист 63
Писмо № 702 от Националния комитет на Македонски женски съюз – София до Македонските женски благотворителни дружества в страната с покана за участие в манифестация-протест срещу Ньойския договор. 19 ноем. 1929 г.

21000026Кърджалифонд 248Kопис 1а.е. 3лист 86
Писмо № 9 от Македонско женско благотворителено дружество – Кърджали до кмета на Кърджали с данни за изпратена протестна петиция до Женева. 10 септ. 1930 г.

21000027Кърджалифонд 59Kопис 1а.е. 6лист 20
Писмо от председателя на Културно-благотворително дружество „Тракия“ до председателя на Читалище „Обединение“ – Кърджали за честване от тракийската емиграция в града и от войсковите части на гарнизона на падането на Одрин като Ден на Тракия. 24 март 1931 г.

21000028Кърджалифонд 248Kопис 1а.е. 3лист 42
Резолюция, приета на Петия конгрес на Илинденската организация, като протест срещу решенията на Ньойския договор. 1929 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000029Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 100лист 229
Сведение, изготвено от кмета на Ксантийска градска община, за заселническите семейства в общината. 24 март 1944 г.

21000030Кърджалифонд 59Kопис 1а.е. 5лист 117
Писмо до кмета на Кърджали със съобщение за изпратената до Обществото на народите (ОН) в Женева петиция за положението на малцинствата в Македония. 26 авг. 1930 г.

21000031Кърджалифонд 124Kопис 1а.е. 1лист 42
Окръжно на Главна дирекция за настаняване на бежанците до околийските комисии за настаняване на бежанците с покана за оказване на съдействие на комисарството от Обществото на народите (ОН) при обиколките му в района. 7 юни 1927 г.

21000032Кърджалифонд 124Kопис 1а.е. 1лист 175
Писмо от Главна дирекция за настаняване на бежанците – София до околийския началник в Кошу-Кавак (Крумовград) за създаване на смесена подкомисия по българо-гръцкото изселване. Оригинал. Машинопис. 17 ян. 1930 г.

21000033Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 100лист 51
Писмо от Околийската комисия по настаняване на бежанците – Кърджали до общинските комисии с информация да не се закупуват семена, добитък и фуражи за бежанците докато не привърши настаняването и оземляването им. 2 май 1927 г.

21000034Кърджалифонд 59Kопис 1а.е. 5лист 363
Писмо от Тракийско младежко културно-просветно дружество „Антим І“ – Кърджали до председателя на Читалище „Обединение“ – Кърджали с покана да участват в учредяването на акционен комитет за провеждане на протестна акция против решенията на Ньойския договор. 21 ноем. 1930 г.

21000035Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 100лист 63
Писмо № 330 от Околийската комисия за настаняване на бежанците – Кърджали до Общинската комисия за настаняване на бежанците в Кърджали с указания да се съберат точни сведения за закупените от бежанците имоти в общината и раздадените фондови земи на бедните бежански семейства. 22 окт. 1927 г.

21000036Кърджалифонд 14Kопис 1а.е. 82лист 33
Писмо от зам.-окръжния управител на Мъстанли (дн. Момчилград) до околийските началници в окръга да се разрешат манифестациите на закрито като протест срещу Ньойския договор. 1932 г.

21000038Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 92лист 37
Заповед № 172 на кмета на община Кърджали – Т. Блъсков за назначаване на комисия за издирване на общинско или частно място в размер на 2500–3 000 кв. м площ за постройка на сграда на стопанско училище с пансион за 60–70 ученика. 4 юни 1938 г.

21000039Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 92лист 23
Отчет за дейността на техническото отделение при Кърджалийската градска община с данни за извършените строителни дейности в общината през 1938 г. 1938 г.

21000040Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 77лист 100
Сведение за броя и стойността на извършените строежи през 1939 г. в община Кърджали. 4 ян. 1940 г.

 Кърджалифонд опис а.е. лист 4
Снимка на Окръжното управление в Кърджали преди 1944 г. 1944 г.

 Кърджалифонд опис а.е. лист 7
Снимка на строящата се сграда на Окръжната постоянна комисия в Кърджали през 1931 г. 1931 г.

21000044Кърджалифонд 13Kопис 1а.е. 25лист 20
Месечен доклад за полицейското политическото състояние на Мъстанлийски (Момчилградски) окръг през юни 1930 г. 4 юли 1930 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000048Кърджалифонд 17Kопис 1а.е. 63лист 303
Писмо от общинския бирник на Ардинска община Ганчо Деянов до околийския управител с информация за направен разход от 5000 лв. – по параграф 22 „разноски за народни тържества„, за 1940 г. 10 юли 1940 г.

21000049Кърджалифонд 17Kопис 1а.е. 1лист 115
Уведомително писмо от окръжния управител на Гюмюрджина – Иван Москов до Егридеренски околийски началник с информация за назначаването на Ст. Иванов за секретар-бирник на Егридеренска община. 28 май 1913 г.

21000050Кърджалифонд 45Kопис 1а.е. 67лист 103-104
Информация от кмета на Ивайловград Л. Абаджиев до областния директор на служба „Обществени грижи“ Стара Загора с данни за получени суми за подпомагане на бедни семейства от общината в периода 1938–1942 г. 26 юни 1943 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
21000051Кърджалифонд 51Kопис 1а.е. 19лист 37
Информация от кмета на с. Кирково Н. Чесновски до околийския управител на Златоград с данни за стопанското и културно състояние на общината през 1939 г. 30 септ. 1939 г.

21000055Кърджалифонд 18Kопис 1а.е. 52лист 227
Писмо от кмета на с. Пелевун до околийския управител на Ивайловград сданни за състоянието на училищата в района на общината. 23 дек. 1940 г.

21000056Кърджалифонд 18Kопис 1а.е. 52лист 98
Писмо от кмета на с. Попско Александър Шопов до околийския управител на Ивайловград с информация за образуване на дружество „Червен кръст“ в с. Попско на 2 юни 1940 г. 31 авг. 1940 г.

21000058Кърджалифонд 17Kопис 1а.е. 1лист 24
Писмо от околийския началник на Егри дере (дн. Ардино) до окръжния управител в Гюмюрджина с искане Хафуз Хюсеинов Еминов да се утвърди за кмет на Долащърска (Загражденска) община и Хасан Ибрямов – за помощник-кмет. 3 ян. 1913 г.

21000060Кърджалифонд 182Kопис 1а.е. 1лист 12
Изложение от Георги Перушанов – секретар-бирник на Селско общинско управление – Долно Суванли (дн. с. Долно Луково) до членовете на общинския съвет с отчет за приходите в размер на 37 900 лв. и разходите в размер на 34 337 лв. на общината за 1919 г. 1921 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000065Кърджалифонд 18Kопис 1а.е. 16лист 79
Писмо от околийския управител на Ивайловград до областния директор на Стара Загора с информация за изразходвани суми за 1934 г.: 4000 лв. – за поправка на общинската сграда, 10 000 лв. – за поддръжка на амбулаторията и 10 000 лв. – за поддръжка на водопровода. 8 окт. 1934 г.

21000066Кърджалифонд 236Kопис 1а.е. 6лист 10
Сведение от председателя на клона на Съюза за закрила на децата – Кърджали до Областната дирекция за обществено подпомагане в Стара Загора с данни за получени средства от дарения в периода 1935–1936 г. на стойност 145 061 лв. 12 май 1936 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000067Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 6лист 99
Писмо от Мъстанлийския окръжен управител до околийските началници в окръга с информация за съществуването на Турска тракийска нелегална организация в окръга. 28 дек. 1925 г.

21000068Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 11лист 154
Писмо от кмета на с. Гледка, Кърджалийско, до околийския управител на Момчилград с информация за бюджета на общината за 1938 г. в размер на 1 717 307 лв. 26 окт. 1938 г.

21000069Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 11лист 156
Писмо от кмета на Селско общинско управление – Джебел, Кърджалийско, до околийския управител на Момчилград с информация за бюджета на общината за 1938 г. в размер на 2 980 520 лв. 27 окт. 1938 г.

21000070Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 11лист 161
Писмо от кмета на Общинско управление – Момчилград до околийския управител на Момчилград с информация за бюджета на общината за 1938 г. в размер на 4 061 184 лв. 28 окт. 1938 г.

21000071Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 11лист 163
Рапорт от околийския управител до областния директор на Стара Загора с информация за бюджета на общината за 1938 г. в размер на 4 061 184 лв. 28 окт. 1938 г.

21000072Кърджалифонд 15Kопис 1а.е. 11лист 185
Писмо от кмета на Селско общинско управление – с. Гледка, Кърджалийско, с информация за създаване на клон на Съюза за закрила на децата в България в с. Гледка от 13 май 1938 г. 30 ноем. 1938 г.

21000073Кърджалифонд 197Kопис 1а.е. 40лист 27
Писмо № 4288 на околийския полицейски началник в Кърджали до прокурора на Областен съд – Кърджали с данни за закриването на Турско благотворително дружество „Шефкет“ – Кърджали и конфискуване на имотите му в полза на държавата съгласно заповед № 1934/ІV-11 от 16 окт. 1937 г. на МВРНЗ. 3 ноем. 1937 г.

21000074Кърджалифонд 197Kопис 1а.е. 40лист 73
Писмо от околийския управител на Ивайловград до прокурора при Областен съд – Кърджали с информация за разпадането на Българската комунистическа партия и нейните поделения, конфискуването на имотите й съгласно определение № 1 от 2 апр. 1924 г. на Върховния касационен съд. 22 ян. 1938 г.

21000076Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 100лист 18
Писмо от Околийската комисия за трудови земеделски стопанства до кмета на Кърджали с искане да се предостави протокол за фондовата земя в общината. 5 ноем. 1925 г.

21000077Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 100лист 27
Писмо от Кърджалийското околийско управление до кмета на Кърджали с данни за основаване на Общинска комисия по настаняване на бежанците в състав: секретар-бирника, главния учител и един представител на бежанците. 28 дек. 1926 г.

21000078Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 100лист 33
Писмо от Културно благотворително дружество „Тракия“ – Кърджали до кмета на Кърджали за определянето на Илко Димитров за делегат представител на бежанците. 24 февр. 1927 г.

21000079Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 100лист 48
Заповед № 434 на Главна дирекция за настаняване на бежанците София за образуване на Общинска комисия за настаняване на бежанците в Кърджали в състав Димко Евтимов – секретар на общината, Ангел Атанасов – главен учител и Илко Димитров – представител на бежанците. 11 апр. 1927 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000080Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 91лист 23
Заповед № 320 на кмета на община Кърджали Т. Блъсков за назначаване на комисия за приемане на общинския дом в града. 7 септ. 1938 г.

21000081Кърджалифонд 8Kопис 1а.е. 77лист 141
Сведение изпратено до Българска народна банка Кърджалийска агентура, изготвено от инженера на Техническата служба, за броя на костуемата стойност на строежите в района на Банката през 1940 г. 21 ян. 1941 г.

21000082Кърджалифонд 16Kопис 1а.е. 172лист 84
Донесение от кмета на с. Нановица до околийския управител на Крумовград с данни за започнат строеж на общинска сграда за жилищни помещения на чиновниците от общината и кметското наместничество в с. Зорница през 1941 г. 21 юли 1941 г.

21000083Кърджалифонд 16Kопис 1а.е. 172лист 86
Писмо от кмета на Крумовград до околийския управител на Крумовград с данни за съществуващите сгради използвани от държавните структури и предвидените за строителство нови сгради през 1941 г. 5 авг. 1941 г.

21000084Кърджалифонд 16Kопис 1а.е. 172лист 475
Писмо от околийския управител на Крумовград до Министерството на вътрешните работи и народното здраве с данни за снабдяване на общината с радиоапарати. 8 дек. 1941 г.

21000085Кърджалифонд 51Kопис 1а.е. 19лист 38
Информация от кмета на с. Кирково Н. Чесновски до околийския управител на Златоград с данни за извършена мобилизация сред населението на общината. 27 окт. 1939 г.

21000086Кърджалифонд 51Kопис 1а.е. 32лист 2
Писмо от окръжния училищен инспектор на Мъстанли (дн. Момчилград) до председателя на Мъстанлийската окръжна постоянна комисия с молба да се открие Народно първоначално училище в с. Чакаларово за издръжката на което са необходима сумата от 4000 лв. за периода от 1 септември 1921 г. до 31 март 1922 г. 18 юли 1921 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000087Кърджалифонд 51Kопис 1а.е. 32лист 3
Писмо от окръжния училищен инспектор на Мъстанли (дн. Момчилград) до кмета на с. Кирково с информация за откриване на народни първоначални училища в селата Кирково, Арабаджии и Чакалово съгласно заповед № 3404 от 17 август 1921 г. на Министерството на народното просвещение. 29 авг. 1921 г.

21000088Кърджалифонд 51Kопис 1а.е. 32лист 36
Писмо от Пашмаклийска окръжна училищна инспекция в с. Райково до кмета на с. Кирково с информация за откриване на народни първоначални училища в селата Юртчулар (Могиляне), Къзалар (Ягнево), Ени махле (Завоя) и Али факъ (Желъдово) съгласно заповед № 2901 от 2 август 1928 г. на Министерството на народното просвещение. 7 авг. 1928 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
21000089Кърджалифонд 51Kопис 1а.е. 32лист 37
Писмо от народния представител Сирко Станчев Златоградски до кмета на с. Кирково с информация за издействаната от него и отпусната училищна помощ от Министерството на народното просвещение за Кирковска община в размер на 708 000 лв. за 1942 г. 8 апр. 1942 г.

21000090Кърджалифонд 18Kопис 1а.е. 104лист 74
Сведение, изготвено от заместник кмета на Ивайловградска община Христо Илиев, с данни за открити безплатни ученически трапезарии в района на общината през учебната 1942/1943 г. 1942 г.

21000093Кърджалифонд 274Kопис 1а.е. 11лист 1
Писмо от Гюмюрджински окръжен съд изпратено до І-ви съдебен следовател в Гюмюрджина със сведение за преименуването на град Скеча, който ще носи името Ксанти. 22 ян. 1914 г.

 Кърджалифонд опис а.е. лист 1
Френският генерал Шарпи при напускането на Тракия, поканен в Еврейски клуб в Гюмюрджина. 1920 г.

 Кърджалифонд опис а.е. лист 5
Снимка на керван с камили използвани като основно средство за придвижване в Източните Родопи преди 1944 г. 1930 г.