Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове 1912–1944 г. Част І. Кърджали, 1988.

Пътеводител по архивните фондове 1944–1979 г. Част ІІ. Кърджали, 1987.
 

Каталози

Революционното движение в Кърджалийски окръг 1924–1944 г. Каталог от документи. Съст. Т. Ингилизов, Г. Дойчев, Я. Ташкова. София, 1973.

Установяване и укрепване на народната власт в Кърджалийски окръг 1944–1947 г. Каталог от документи. Съст. Т. Ингилизов. 1978.

Българо-съветските връзки и помощ за изграждане на Родопския край през 1944–1967 г. Каталог от документи. Съст. Ст. Шошева, Т. Ингилизов. Кърджали, 1978.

Помощното движение от Кърджалийски окръг за фронта 1944–1945 г. Каталог от документи. Съст. П. Пеева. Кърджали, 1978.

Из живота и дейността на Народно Читалище “Обединение” – Кърджали 1913–1944 г. Каталог от документи. Съст. Т. Инилизов. 1980.

Каталог от документи за историята на БЗНС в Кърджалийски окръг 1923–1968 г. Съст. В. Златилов. 1981.

Ликвидиране на капиталистическата собственост в Кърджалийски окръг 1944–1948 г. Съст. Ст. Шошева. Кърджали, 1981.

Социалистическо преустройство на селското селското стопанство в Кърджалийски окръг 1944–1960 г. Съст. Д. Панчев. Кърджали, 1982.

Каталог от документи за кооперативното движение в Кърджалийски окръг 1899–1944 г. Съст. Я. Ташкова. Кърджали, 1983.

Каталог от документи за кооперативното движение в Кърджалийски окръг 1944–1970 г. Съст. Ст. Шошева. Кърджали, 1983.

Каталог от документи за учебното дело в Кърджалийски окръг 1914–1976 г. Съст. Я. Ташкова. Кърджали, 1982.

Здравното дело в Кърджалийски окръг 1925–1974 г. Каталог от документи. Съст. В. Златилов. Кърджали, 1982.

Социалистическата индустриализация в Кърджалийски окръг 1978 г. Каталог от документи. Съст. В. Златилов. Кърджали, 1984.

Развитие на културата в Кърджалийски окръг 1914–1978 г. Каталог от документи. Съст. В. Златилов. Кърджали, 1988.
 

Сборници

Демографски и етносоциални проблеми в Източните Родопи. Съст. Ив. Стефанов. Кърджали, 1988.

40 години Оловно-цинков завод – Кърджали. Сборник от документи 1948–1978 г. Съставител Ив. Ангелова, Кърджали, 1996.

Българи бежанци от Тракия и тяхното настаняване в Източните Родопи между двете световни войни. Сборник от документи и спомени. Съст. Ив. Ангелова. Кърджали, 2004.