Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


19000027Врацафонд 620Kопис 1а.е. 2лист 26
Уведомително писмо от Дружеството на запасните офицери в гр. Кюстендил до председателя на Общогражданския комитет за честване 50-годишнината от смъртта на Христо Ботев за даряване на 500 лв. за тържествата. 20 май 1926 г.

19000029Врацафонд 620Kопис 1а.е. 2лист 40
Благодарствена телеграма от Александър Цанков – председател на Народното събрание на Царство България до председателя на Общогражданския комитет за честване 50-годишнината от смъртта на Христо Ботев, за поканата да участва в тържествата на 2 юни. 28 май 1926 г.