Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове (1789–1944). ДАА, поредица „Архивни справочници“, т. 13.
С., 2008. 216 с.

Пътеводител на архивните материали, съхранявани в Държавен архив Враца (1878–1944). Ч. І. Съст. Г. Сарафов, В. Цонева, Н. Христов. ОДА – Враца, 1970. 82 с.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1978 ). Ч. ІІ, кн. 1 и кн. 2. Съст. К. Вакова. ОДА – Враца, 1987. 196 с.; 380 с.


Инвентарни описи

Околийско агрономство гр. Оряхово (1911–1944). ОДА – Враца, 1978. 38 с.

Първан Т. Първанов (1880–1956). Съст. В. Цонева. ОДА – Враца, 1981.

Общинско управление град Оряхово (1880–1942 ). Съст. Сн. Константинова. ОДА – Враца, 1987. 21 с.


Каталози

Каталог на документите за революционното движение във Врачански окръг (1896–1944). Съст. Г. Сарафов. ОДА – Враца, 1971. 56 с.

Из дейността на съветниците комунисти във Врачански окръг (1914–1934). Съст. В. Галатинска. ОДА – Враца, 1971. 48 с.

Създаване, организация и дейност на БЗНС във Врачански окръг (1917–1958 ). Съст. М. Спасов. ОДА – Враца и ОК на БЗНС – Враца, 1981. 102 с.

Социалистическо преустройство на селското стопанство във Врачански окръг (1944–1958). Съст. Кр. Вакова, В. Цонева. ОДА – Враца, 1982. 66 с.

Антифашистката борба в ХІІ-та въстаническа оперативна зона (1941–1944 ). Съст. Д. Попов, Ив. Марков, Л. Чупренска, Н. Христов. ДА – Враца, ДА – Видин и ДА – Михайловград, 1981.

Кооперативното движение във Врачански окръг (1904–1944). ОДА – Враца, 1982. 76 с.

Учебното дело във Врачански окръг (1879–1944). Съст. Кр. Вакова, К. Дойнов. ОДА – Враца, 1985.
150 с.

Промишлеността на Врачански окръг до национализацията (1892–1947 ). Съст. Кр. Вакова. ОДА – Враца, 1986. 64 с.

Сборници

100 години Опитна станция по бубарство (1896–1996). Документален сборник. Съст. В. Стефанова, Бл. Атанасова. Издание на ДА и РБ "Хр. Ботев" – Враца, 1996. 29 с.

Училище “Хр. Ботев” – Враца. Създаване, развитие, значение. Монография. Съст. Е. Христова, Н. Христов. Враца, 1996.

Из документалното богатство, 50 години Държавен архив гр. Враца. Фотодокументален сборник. Съст. В. Пелова, М. Василева. Изд. на ДА – Враца, 2002.

Почетните граждани на Враца от Освобождението до днес. Биографичен сборник. Съст. Б. Атанасова. Община Враца, РБ „Христо Ботев“ – Враца, ТДА – Враца, 2009. 248 с.


Вестници

в. „Вратца вчера“ – посветен на Деня на хумора и шегата и на юбилейни събития и годишнини в града. Издание на ДА – Враца, бр. 1/ 2002 г. и бр. 7/2006 г. – съст. В. Пелова, М. Василева; бр. 8/2007 и бр. 13/2012 г. – съст. Весела Пелова; бр.14/2013 г. – съст. Весела Пелова.

в. „Наследие“– посветен на бележити личности от Врачанския край, дарители на лични архиви: Цанко Христов – поет, Георги Горанов – актьор, Димитър Бучински – археолог, Никола Дадов – актьор, Дико Илиев – музикант. Съст. И. Василева; Мито Орозов – индустриалец, Сокачеви – стар врачански род, Иван Гайдарджиев – актьор, Г. Мартинов – шахматист. Съст. Весела Пелова.

в. „120 години „Пощи и далекосъобщения – Враца“. Юбилеен вестник. Съст. Ир. Василева, М. Василева. Издание на „Пощи и далекосъобщения – Враца“, 1999.

в. „Ботев лист“. Юбилейно издание на Ботевския комитет – Враца. Съст. Ив Райкински, Цв. Евгениева, Сн. Константинова, В. Пелова. Враца, 2001.

в. „110 години читалище „Развитие“ град Бяла Слатина“. Юбилеен вестник. Съст. И. Пешев, Ир. Василева, В. Пелова, М. Василева. Изд. на читалище „Развитие“гр. Бяла Слатина, 2002.

в. „Деня на будителите“. Съст. В. Военкина, Ст. Мерджанкова, Ир. Василева, В. Пелова, Р. Цветкова, Бл. Атанасова. Изд. на ДА – Враца и община Враца, 2003.

в. „Врачански панаир“. Съст. И. Борисов, Ив. Райкински, Г. Бончев, В. Тарашоева, В. Пелова. Изд. на община Враца и ОП „Ообщински пазари и тържища“ – Враца, 14–21 септ. 2003.

в. „100 години читалище „Зора“ – с. Габаре“. Приложение на в. „Враца днес“. Съст. И. Йорданов, М. Василева, Ир. Василева, Ив. Никодимов. Враца, 2004.

в. „Бяла Слатина – вчера и днес“. Юбилеен вестник. Съст. Ел. Цанова, Кр. Милчева, И. Пешев, Г. Цанев, Ир. Василева, В. Пелова. Изд. на община Бяла Слатина, 12–24 май 2004.

в. „Празничен благослов“ – празнични приложения по повод Никулден, Коледа и Великден към в. „Враца днес“; бр. 100/ 2009, бр. 22, 87, 93/2010, бр. 30/2011. Съст. К. Тодорова, В. Пелова. Изд. на Регионално краеведско дружество – Враца.

в. „100 г. народно читалище „Заря 1911 – Бутан“. Юбилеен вестник. Изд. и съст. читалище „Заря 1911 – Бутан“, 30 май 2011.


Брошури и дипляни

95 години „Елисейна“ АД. Съст. М. Василева, Сн. Константинова, Цв. Йорданов. Враца, 2001 (брошура).

50 години централизирано архивно дело в България. Съст. М. Василева. Враца, 2001 (дипляна).

ТД „Държавен архив“ гр. Враца издирва лични архиви и документи на врачани. Съст. В. Пелова. 2006 (дипляна).

140 години читалище „Развитие“ – Враца. Съст. В. Пелова. 2009 (дипляна).

Юбилейни годишнини на дарители и фондообразуватели от регион Враца. Съст. М. Василева, Ир. Василева, В. Пелова. Враца, 1999–2005 (брошури, дипляни).


Фототипни издания на документи

Протоколна книга от заседания на Градски съвет – Враца (4 ян. – 16 май 1878). Фототипно издание. ТДА – Враца, 2008. 29 с.


Други

Празничен народен календар на Врачанския край. Документален сборник. Съст. К. Тодорова, Бл. Атанасова, В. Пелова. РБ „Хр. Ботев“ – Враца, 2007. 264 с.

Ботьов си поведе белите комити. Христо Ботев в народната памет. Документален сборник. Съст. К. Тодорова, Бл. Атанасова. В. Пелова. РБ „Хр. Ботев“ – Враца, 2008. 304 с.

Бистрешки манастир „Св. Иван Рилски (Пусти) – Касинец“. Съст. П. Иванов, К. Тодорова, В. Пелова. Регионално краеведско дружество и РБ „Хр. Ботев“ – Враца, 2011. 56 с.