Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНО И ЕФЕКТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
07.07.2014

В рамките на проекта „Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция „Архиви“, в периода юни – юли 2014 г. беше проведено обучение на 64 души ръководни служители от системата на държавните архиви на тема „Работа в екип, екипна ефективност и ефективно лидерство“. В организираните два тридневни обучителни курса по една и съща програма, във Вършец и Банско, взеха участие ръководни архивни кадри от София и страната. Обучението в по-малки групи се оказа достатъчно ефективно с оглед работата в екипи, проведените групови дискусии и ролеви игри, решаването на практически задачи, казуси и тестове. Обученията бяха водени от Соня Ангелова, управител на СИМ Консултинг ЕООД, фирма-изпълнител на обществената поръчка по проекта.
 
     

>>