fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви” на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
04.10.2017 - 31.12.2017

Държавна агенция „Архиви” на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка, монтаж и конфигуриране на една допълнителна кутия /enclosure/ с 15 диска за ъпгрейд на наличния дисков масив EMC VNX5100 за нуждите на Държавна агенция „Архиви”.

Приложения:

Обява

Документация


Съобщения:
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедурите с приложенията към тях:

Протокол от дейността на комисията, назначена със заповед за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП и Глава девета от ППЗОП, чрез събиране на оферти с Обява № 12-00-66/04.10.2017 г.

Договор
>>