fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на подвижни стелажни системи в архивохранилищни помещения на “Държавна агенция “Архиви”
14.06.2017 - 14.12.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на подвижни стелажни системи в архивохранилищни помещения на “Държавна агенция “Архиви” с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на подвижна стелажна система в отдел “Държавен архив” – Хасково, гр. Хасково, пл. “Свобода” № 5” и
Обособена позиция № 2: “Доставка и монтаж на подвижна стелажна система в отдел “Държавен архив” – Враца, гр. Враца, ул. “Христо Ботев” № 140


Решение:
за откриване на процедура

Обявление:
за поръчка

Документация за участие:
Документация и приложения
>>