Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


тест1
09.04.2020

№ на електронната преписка  
Наименование Пазарни консултации по реда на … от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: ….
Краен срок за подаване на оферти  
Допълнителна информация  
Документи Покана за участие Дата и час на публикуване 
  Оферта/и за участие в пазарни консултации (да могат да се публикуват повече от една оферта) Дата и час на публикуване 
  Резултат/Доклад от проведени пазарни консултации/пазарни проучвания Дата и час на публикуване
 


>>