fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви” на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Ремонт, частичен ремонт, проектиране на покриви на сгради на ДАА по обособени позиции”.
20.09.2018 - 31.12.2018Приложения:

Обява

И
нформация към обява

Т
ехническа спецификация

Задание


Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти 
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 15.10.2018 г.
08.10.2018>>