fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Участие в 13-та редовна среща на Центъра за международни архивни проучвания ИКАРУС, Копенхаген, Кралство Дания, 15–18 юни 2014 г.
21.06.2014

Домакин на 13-та редовна среща на Центъра за международни архивни проучвания ИКАРУС, 15–18 юни 2014 г., Копенхаген, беше Националният архив на Дания. Акценти в програмата бяха изборът на нов председател и членове на Управителния съвет на ИКАРУС, както и обсъждането на промени в Устава на организацията.

На срещата беше обсъдена и избрана кандидатурата на д-р Томас Айгнер (Архив Санкт Пьолтен, Австрия) за председател на ИКАРУС. За заместник-председател на организацията бе избрана г-жа Влатка Лемич – директор на Националния архив на Хърватия.

След изготвено проучване по интернет и след гласуване на мнозинството от участниците в срещата (80%) беше прието отпадането на правото на безплатно членство в ИКАРУС.

Част от обсъжданията на срещата бяха и промените в правилника на ИКАРУС. При изготвянето на текстовете на отделните членове в него са отчитани спецификите на австрийското законодателство, тъй като седалището на ИКАРУС е във Виена. Променени бяха следните членове: чл. 2, в който се определят целите на организацията – ИКАРУС е дружество с идеална цел, което развива дейност в областта на историческите проучвания, отчитайки и техническите нововъведения в областта на дейността на архивите; чл.3, ал. 2, в която се определя начинът, по който се финансира организацията и дейностите на финансиране – изготвяне и участие в проекти, консултантска дейност, лекционни семинари; чл.10, който регламентира задълженията на Общото събрание, промените са в добавянето на нова клауза, свързана с членския внос – категорията на членство и размерът на членския внос се променят по предложение на членовете на Общото събрание на ИКАРУС.

В правилника на Международния център бяха формулирани и гласувани структурата, задълженията и компетенциите на структурните звена на организацията – Общо събрание, Борд на директорите, Контролен съвет и Арбитражен борд.

На участниците в срещата беше представен и новият член на ИКАРУС – националния архив на Естония.


>>