fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Втора годишна конференция на Международния съвет на архивите, 13–15 октомври 2014 г., Херона, Кралство Испания
18.10.2014

През октомври 2014 г. в Херона беше проведена Втората годишна конференция на МСА, посветена на сътрудничеството между архивните институции и представителите на културните индустрии. Домакин на срещата беше Общинският архив на Херона. От българска страна във форума взеха участие д-р Иван Комитски, председател на Държавна агенция „Архиви“, и д-р Милена Петкова-Енчева – експерт в ДАА.
 
Акцент на заседанието на Форума на националните архивисти (ФНА), председателстван от Дейвид Фрикър, бяха обсъжданията по изработването на Харта за подкрепа, която следва да регламентира подкрепата и сътрудничеството в областта на архивните принципи и ценности, изхождайки от Всеобщата декларация на архивите. Членовете на ФНА приеха и приоритетните дейности на Форума за следващите години. В рамките на заседанието беше представен подробен доклад на ФИДА (Фонд за финансиране на международното развитие на архивите).
 
Тематичните панели в заседателните дни бяха посветени на въпроси, като: публичния достъп до информация в архивите; публикуването на снимки на различни градски центрове на сайтовете на архивите; програмата на компанията Microsoft относно възможностите за съвместимост на „стари“ и „нови“ софтуерни продукти, които да бъдат прилагани в работата с дигитализирани документи в различен период от време; дигитализацията на регистри на населението и публикуването им в интернет; позицията на съвременния режим в Китай по отношение на публикуването на лични данни в интернет; публикуването на дигитални документи и снимки в сайтовете на различните архивни институции, както и изграждането на дигитални центрове към архивите; откритите данни и проекти, свързани с тях.
 
Презентацията на представителите на ДАА бе посветена на архивната платформа „Архивите говорят“ и поместените в нея тематични сайтове, както и на предстоящата инициатива на Агенцията – дигитализационният проект „Войните на България (1885–1945)“. Участниците бяха запознати с публикуването на архивни документи в интернет като една от дейностите за реализиране на стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви“ в дългосрочен план. Най-голям интерес от презентацията предизвика сайтът ФотоАрхив.bg, защото предоставя на потребителите възможност за активно участие с коментар на изображенията, с добавяне копия на собствени снимки в различните категории, разпознаване на хора и обекти от рубриката „Неизвестни“, даване на сведения за тях и поставяне на допълнителни тагове.

Интерес предизвика презентацията на Искра Паневска (ЮНЕСКО) за политиката на организацията за опазване на световното културно наследство и по-конкретно, световните практики по прилагане на стандарти за дигитализация на документално наследство и необходимостта от обединяване около прилагането на единен формат при дигитализацията на документи с оглед на правилното им съхраняване в бъдещето.
 
При провеждането на Общото събрание на МСА новият президент на МСА – Дейвид Фрикър официално встъпи в длъжност. Той смени досегашния президент на организацията Мартин Берендзе. Дейвид Фрикър подчерта, че ще има приемственост във водената политика на МСА, но изтъкна че бъдещето, а оттам и новото в управлението на организацията ще бъде прилагането на новите технологии в областта на архивите. Той заяви, че сме във време на драстични промени, които ще засегнат архивните организации, и подчерта, че е време архивните институции да се издигнат в административната структура на страните си.
 
В рамките на четирите конферентни дни председателят на Държавна агенция „Архиви“ проведе срещи с представители на различни архивни институции и организации, ангажирани с опазването на културното наследство – с Искра Паневска (ЮНЕСКО), Оле Гаусдал (Архив на Норвегия), Владислав Степняк (Главен директор на Националния архив на Полша), Севериано Хернандес-Висенте (директор на Националния архив на Испания), Стефан Радунович (директор на Държавния архив на Черна гора).
 
>>