fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конференция на Европейския борд на националните архивисти и среща на Групата на европейските архиви, 1–4 ноември 2014 г., Торино, Италия
08.11.2014

През ноември 2014 г. в Торино се проведоха ХХХ конференция на Европейския борд на националните архивисти (ЕБНА) и ХVІІ среща на Групата на европейските архиви (ГЕА). В тях взеха участие председателят на Държавна агенция „Архиви“ д-р Иван Комитски и д-р Милена Петкова-Енчева, експерт в ДАА. Заседанията бяха проведени в рамките на италианското председателство на Европейския съюз.
 
Акцент в първия тематичен панел беше регламентът за защита на личните данни. Антонио Казели, представител на италианската Служба за защита на данните, предостави информация за структурата и дейността на италианските власти в областта на защитата на данните. Всяка една от страните членки на ЕС следва да инициира промени в законодателството си, които да отразяват промените, заложени в европейското законодателство, в които да се регламентират: достъпът до информация, ограниченията до достъпа до информация, преносимостта на данните, публикуването в интернет на ограничена информация освен в случаите, когато публикуването и обработката на данни е свързана с правилното архивиране и опазване на документалното наследство.
 
Представителят на Централния архив на Европейския съвет – Люси Верахтен, почерта че бъдещите обсъждания и респективно промени в законодателната рамка следва да бъдат провеждани в контекста на нарастващия интерес към „новите“ документи, т.е. от последните 20 години, и обработката на информацията в тях, което неизменно ще се отрази и на работата на архивните институции, в които те се съхраняват.
 
Дитер Шленкер, директор на Исторически архив на Европейския съюз, акцентира на обработката на документи, съдържащи информация за здравния статус на хората, оповестяването на информацията и защитата на личните данни.
 
Според Ерве Льомоан, директор на Архивите на Франция, основно за архивните институции трябва да остане обществената и научната функция на архивите и това трябва да е водещото, когато се пристъпва към промяна на законодателството на държавите членки, към изменения на членове от Регламента на защита на данните и към рестрикции, които в последствие могат да засегнат и дейността на архивните институции.
 
Вана Палумбо, представител на Италианската служба за защита на данните, акцентира на публикациите в интернет и представи действията на италианските власти за защита на данните, които водят до ограничаване на опцията за търсене в Google, а оттам и набирането на дадено име да не води до никакви резултати от търсенето.
 
Следващ акцент в обсъжданията на срещата на ГЕА беше сътрудничеството между архивните институции на държавите членки на Европейския съюз.
 
Золтан Сцатучек, председател на форума DLM, представи развитието на проекта Е-АРК, в чийто Консултативен съвет участва председателят на Държавна агенция „Архиви“.
 
Герит де Бруин – координатор на проект АПЕКС, в който представители на ДАА участват в работни групи 1, 5 и 6, а председателят е член на Управителния съвет на проекта, представи информация за работата по проекта и бъдещото развитие на Портала на европейските архиви.
 
Джеф Шрам, Европейска комисия, представи Историческия архив на Европейската комисия. Основната му мисия е да събира, съхранява и предоставя достъп до документите на европейските институции. Основните фондове в архива са на Европейския парламент, Съвета на Европа, Европейската комисия, а е взето решение да бъдат приети и документи на Европейската банка за развитие. Историческият архив съхранява и частни архивни колекции на изявени представители на Европейския парламент.
 
Ерве Льомоан, директор на Националния архив на Франция, направи анализ на анкетата, разпространена сред представителите на европейските архивни институции месец по-рано, относно приложението на Директива 2003/98/ЕО и 2013/37/ЕС за употребата на повторна информация в обществения сектор в дейността на архивите. Текстове от Директива 2003/98/ЕО, свързани с определянето на цените и правото да се изготвят копия на документи, са приложени в архивите на Естония, Финландия, Франция, Латвия и Чехия. Що се отнася до текстовете за определянето на цените на услугите, предоставяни от архивите, то измененията от новата Директива 2013/37/ЕС са отразени в дейността на архивните институции на Дания и Естония. Ерве Льомоан призова представителите на архивите на страните членки да се включат активно в обсъжданията за приложението на Директива 2013/37/ЕС.
Микаела Прокачиа, Главна дирекция на архивите на Италия, представи структурата и дейността на Държавния архив на Торино.
 
Джулия Барера (Главна дирекция на архивите на Италия), Асбьорн Хелум (генерален директор на Националния архив на Дания), Прийт Приско (директор на Националния архив на Естония) и Майкъл Холман (председател на Бундесархива, Германия) представиха информация за това как са уредени въпросите по комплектуването, съхранението и използването на военните архиви и архивите на разузнавателните служби в техните страни.
 
Директорът на Държавния архив на Словения Боян Цвелфар представи как е уреден статутът на професията архивист в страната му, а Моник Гьобелс, от Националния архив на Холандия представи изискванията за упражняване на професията архивист в Холандия.
 
Заседанията на следващите конференция на ЕБНА и среща на ГЕА ще се проведат през месец юни 2015 г. в Рига, Латвия. Страната домакин ще бъде и председателстваща Европейския съюз.

 

>>