fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Седма сесия на Смесената междуправителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг“
30.01.2014

На 26 и 27 януари 2015 г. в гр. Офенбург, Федерална република Германия беше проведена Седмата сесия на Смесената междуправителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг“. На официалното й откриване приветствия поднесоха г-н Франк Шерер, окръжен управител на окръг Ортенау и г-н Петер Фридрих, министър за Бундесрата, Европа и по международните въпроси, а в отговор беше приветствието на г-н Румен Александров, заместник-министър на външните работи на Република България.
 
Акцент в словата бяха много добрите двустранни отношения и възможностите за развитие на стратегическите цели, на основните политики и произтичащите от тях дейности по актуални теми от международен и двустранен характер и, по-специално, в областта на съвместни инициативи в рамките на Дунавското сътрудничество и Дунавската стратегия. Заместник-министър Румен Александров изтъкна стратегическото значение за българската страна на сътрудничеството с Федерална република Германия и, в частност, ползотворния диалог и партньорството с Федерална провинция Баден-Вюртемберг. Изборът на Представителството на Федерална провинция Баден-Вюртемберг в Брюксел за контактно звено по Дунавската стратегия беше отчетено от българския съпредседател като възможност за разширяване и развитие на сътрудничеството.
 
След представянето на двете делегации, по работни групи бяха отчетени постигнатите резултати по темите и проектите, договорени по време на Шестата сесия, проведена на 15 и 16 ноември 2012 г. в София.
 
Представителят на Държавна агенция „Архиви“ Илияна Паскова – главен директор на Главна дирекция „Архивна политика“, участва в заседанията на Работна група 4 – „Образование, немски език, наука и култура“.
 
Основните теми по време на преговорите бяха свързани с проучване на възможностите за надграждане и разширяване на специализираните знания и умения на служителите на държавните архиви на Република България и Федерална провинция Баден-Вюртемберг чрез обмен на експерти архивисти и на добри практики; популяризация на документалното наследство чрез организиране на документални изложби, иницииране и подготовка на съвместни проекти и инициативи; обмен на опит и добри практики, свързани с електронното управление, по-специално по проблемите електронен архив и електронно архивиране на документи.
 
Относно обмена на експерти архивисти беше договорено продължаване на четириседмичната практика в държавните архиви на Федерална провинция Баден-Вюртемберг за експерти от българските държавни архиви със стипендия от Федерална провинция Баден-Вюртемберг. Ангажимент на българската страна е заплащането на пътните разходи и на здравната застраховка на командирования служител. Без финансов ангажимент, Държавна агенция „Архиви“ следва да приема реципрочно като практиканти експерти от държавните архиви на Федералната провинция Баден-Вюртемберг.
 
Популяризацията на документалното наследство на Република България и Федерална провинция Баден-Вюртемберг, съхранявано в държавните им архиви, следва да бъде извършена чрез организиране на съвместни документални изложби, иницииране и подготовка на съвместни проекти и инициативи. Постигната бе принципна договореност между двете страни за организиране на съвместни документални изложби и по предложение на българската страна за съвместно участие и партньорство в областта на Дунавското сътрудничество и Дунавската стратегия – конкретно по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2015–2020 и по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. В оперативен план на база на постигнатото съгласие държавните архиви следва да обсъдят конкретните теми, проектите и инициативите, както и ангажименти по тях.
 
По време на Сесията бяха приети и други културни инициативи, предоставящи възможност за популяризиране на българското архивно документално наследство, като например: подготовка и експониране през юни 2015 г. в Държавен архив – Видин на документална изложба с оригинални документи за отношението на региона с Германия, контактите с побратимения окръг Ортенау във Федерална провинция Баден-Вюртемберг и дунавското сътрудничество.
 
Традиционно, съобразно своите компетенции и възможности, Държавна агенция „Архиви“ подпомага инициативите на Югоизточноевропейско-българския културен институт в гр. Елванген, който се ръководи от Българския културен институт в Берлин.
 
Във връзка с внедряването на е-управление в България и актуалността на темата в Германия, по предложение на г-жа Паскова беше постигната договореност за обмен на опит и добри практики по въпросите електронен архив и електронно архивиране на подлежащите на постоянно съхранение електронни документи.
 
Седмата сесия на Смесената междуправителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг“ беше закрита със слово на министър Петър Фридрих и минута мълчание в памет на жетвите на концлагера Аушвиц по повод 70 години от освобождаването му.


>>