fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg

Сигнали за корупция


Архивът на СДС бе предаден за съхранение в Държавна агенция „Архиви“
11.09.2018

На 11 септември 2018 г., в централата на Съюза на демократичните сили на ул. „Г. С. Раковски“ 134, се проведе пресконференция, организирана от НИС на СДС и посветена на предоставянето на архива на партията за съхранение в Държавна агенция „Архиви“.

На събитието присъстваха доц. д-р Михаил Груев – председател на ДА „Архиви“, Румен Христов – председател на НИС на СДС и други членове на ръководството на партията и агенцията.

В своето встъпително експозе г-н Румен Христов запозна присъстващите с решението на НИС на СДС архивът на партията (за времето от 1989 до 2019 г.) да стане обществено достъпен чрез предоставянето му за съхранение и ползване в ДА „Архиви“. Бе пояснено, че различните видове документи – протоколи от заседания на НКС и НИС, решения, кореспонденция и др. са в обем 33 линейни метра, обработени са според правилата на архивната методика и е направен пълен опис.

От своя страна доц. Михаил Груев приветства инициативата и благодари сърдечно за предоставянето на огромния документален масив за постоянно държавно съхранение. Богатите на съдържание ценни документи ще променят състоянието на изворовата база за българския преход и за най-новата българска история, и ще бъдат обособени към съществуващия вече учрежденски фонд на СДС. След необходимата техническа обработка те ще бъдат предоставени за свободно ползване в читалните на архивите. Доц. Груев заяви, че примерът на СДС за организиране на своята документация и за нейното предоставяне в държавните архиви е добър и ще е чудесно ако и другите партии от прехода го последват.

Гостите на събитието разгледаха помещението, в което досега се е съхранявал архивът на СДС и станаха свидетели на официалното предаване на описа на документите от г-н Р. Христов към доц. М. Груев.


 
 
 

>>