Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияКрайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)
22.10.2020

Изложбата проследява създаването на окръга и дейността на окръжното управление. Засегнати са следните теми: бежанския въпрос, стопанството, кооперативното и банковото дело, водните синдикати, образованието, културата и спорта, вероизповеданията, здравеопазването и емблематичните сгради.
Специално място е отделено и на т.нар „Петрички инцидент“ през 1925 г., когато България и Гърция застават пред прага на евентуална война.
В изложбата са включени документи, снимки и карти, съхранявани в: Централен държавен архив, Държавен архив – Благоевград, Държавен военноисторически архив – Велико Търново, Държавен архив – Пловдив и частни колекции.


Организатори на изложбата са Община Петрич и Държавна агенция „Архиви“.

© Ива Велинова, художник Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)
Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)  
>>