Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияПозитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)
07.03.2020

Представени са снимки от негативи на „Българска фотография“, илюстриращи всекидневния живот на Плевен и окръга: архитектура и градоустройство, военно дело, забележителности, здравеопазване, известни личности, култура и културно развитие, лозарство и винарство, манифестации, мода, музика, образование, памет, политика, промишленост, селско стопанство, спорт и състезания, трудови дни и младежки бригади, транспорт и отдих, туризъм.

Дигиталният вариант на изложбата е изготвен с участието на 10 ученика-доброволци от клуб „Възрожденци“ на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Плевен, партньор на ОДА – Плевен в изпълнението на дейности по проекта. Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)
Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  Позитивни спомени от старите негативи (дигитална презентация, съпътстваща изложбата)  
>>