Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция3 март
03.03.2012

Руско-турската война от 1877–1878 г. и Освобождението на България от османско владичество влизат в аналите на световната история като едни от най-значителните събития през втората половина на ХІХ в.

Бойните действия приключват за по-малко от година. България е освободена, Румъния, Сърбия и Черна гора получават самостоятелност. Освободени са и част от Грузия и Западна Армения. Ликвидирана е османската власт в Босна и Херцеговина.

Нашата виртуална изложба показва образно хроника на основните моменти от войната. Рисунките на акредитираните към армиите чуждестранни художници и кореспонденти са не по-малко красноречиви за подвига на воините, участници във военните действия. Редица от тях като Л. Петрович, Хосе Пелисер, Габор Шатмари и др. публикуват свои гравюри в известните тогава европейски издания Allgemeine Illustrierte Zeitung, L’Illustration, The Illustrated London News и La Ilustration Española y Americana. Като правило те рядко подписват своите творби, а се назовават “специални художници”.

Много изследвания, посветени на войната, също се илюстрират с рисунки и гравюри. Сред тях са книгите: Франц Любояцки Илюстрована хроника на Руско-турската война 1877 (Дрезден, 1878); Амеде льо Фер История на войната в Ориента (Париж, 1878); М. Хозиър Руско-турската война. История на Източния въпрос. Т. 1 (Лондон, след 1878); Виктор фон Щранк Илюстрована хроника на Руско-турската война 1876–1878 (Лайпциг, 1878) и др.

Европа добива визуална представа не само за военните действия и за трънливия път на победата, но и за бита на българина, за облика на градове и села, за природата на Балканите, която очарова всеки с уникалността си.

Гравюрите се съхраняват в богатата колекция от книги, гравюри, карти и атласи на д-р Симеон Симов, притежание на Централния държавен архив, както и от Централния държавен исторически архив в Санкт Петербург.3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  3 март  
>>