fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Обогатяване на фонда на Държавен архив – Бургас
07.03.2017

През месец февруари Сдружението с нестопанска цел „Артпиерия“ – Бургас отбеляза своята 25-годишнина от създаването си, на която бяха поканени и служители от Бургаския архив. В Сдружението членуват творци от различни области, обединили усилията си в името на изкуството. Един от основателите, дългогодишен председател и понастоящем почетен председател на Сдружението, е поетът и журналист Евгений Апостолов, чийто личен фонд вече е част от Бургаската архивна съкровищница. В Държавен архив – Бургас е регистриран и личният фонд на един от почетните членове на Сдружението – Вида Буковинова – историк, краевед, етнограф и фолклорист, доктор на историческите науки, почетен член на Съюза на краеведите в България и автор на редица книги.

Постъпването на документите на Сдружението в Държавен архив вече е обсъдено с почетния председател Евгений Апостолов, предстоят разговори и с настоящия председател Мариана Праматарова.

>>