fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Методическа среща в Държавния военноисторически архив
12.06.2018

На 7 и 8 юни 2018 г. в Дирекция „Държавен военноисторически архив“ – В. Търново се проведе методическа среща за обучение на служители, завеждащи учрежденски архиви от структурите на Министерството на отбраната. На срещата се дискутираха въпроси, свързани с функционирането на учрежденските архиви и дейността на постоянните експертни комисии.
Г-н Светлин Радев – директор на ДВИА, запозна присъстващите с темата „Изграждане на националната архивна мрежа. Архивно законодателство“, а експертът Д. Калева направи презентация в две части – „Съхранение и опазване на архивните фондове“ и „Консервация и реставрация“.
 

>>