fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Отбелязване на Международния ден на архивите в Държавен архив – Бургас
12.06.2018

По повод Международния ден на архивите Държавен архив – Бургас организира среща в зала „Петя Дубарова“ на Културния център „Морско казино“, на която показа постъпилите, със съдействието на Община Бургас, считани до този момент за загубени ценни документи, свидетелстващи на дейността на Музикално дружество „Родни звуци“ – Бургас и отличи читател, дарител и приятели на архива за 2017 г.
На публиката бяха показани документите, като се акцентира на най-интересните. Безспорно интерес предизвикат Протоколната книга от събрания и заседания на настоятелството на Музикално дружество „Родни звуци“ от 21.10.1914 до 25.12.1932 г., както и Протоколите от общите събрания на дружеството през 1944–1945 г., Уставите на дружеството от 1921 г. и 1939 г., Уставът на Народно музикално училище „Родни звуци“ от 1922 г., изложението на Музикално дружество „Родни звуци“ до министър – председателя Кимон Георгиев и народния представител Димитър Димов с молба за създаване на Държавно музикално училище и Държавен симфоничен оркестър от 1946 г.
Внимание заслужават програмите за концерти на Музикално дружество „Родни звуци“ от 1910, 1912, 1921, 1929–1931 и 1945–1947 г. – общо 41 бр., покани за концерти, афиш от 1946 г., поздравителни адреси и телеграми по повод 20-годишнината на дружеството през 1931 г., както и събраните статии и съобщения в пресата за дейността му през 1910, 1930–1931, 1945–1947 г. и кореспонденцията, водена в периода 1930–1931 и 1945–1947 г.
Сред документите има 3 бр. снимки, шарж на диригент, табло на Управителния съвет на дружеството през 1945–1947 г., формуляр на лична карта на член дружеството, кото неминуемо ще бъдат интересни за изследователите.
Празникът продължи с обявяването на номинираните в трите категории читател, дарител и приятели за 2017 г.
В категория „Читател на годината“ за втора поредна година е отличен Милчо Янев Скумов, с 29 посещения в читалнята на архива и прегледани 66 бр. архивни единици във връзка с изследванията му за солопроизводството в Поморийския край.
В категория „Дарител на годината“ е отличена д-р Вида Буковинова, която обогати документалния масив на Отдел „Държавен архив – Бургас“ с редица ценни документи, както биографични, така и в резултат на краеведските й проучвания – етнографски материали за празници, обичаи, народно творчество, песни и стихотворения, теренни материали, събирани и записвани от нея, научни доклади и съобщения, исторически очерци, географски, исторически и етнографски проучвания, мемоари, събрани материали за бита и фолклора, речници на странджанските диалектни думи, сборник с песни, записани през 1954–1956 г. в Малко Търново, албуми със снимки – лични, от професионалната й дейност, от теренни проучвания, конференции, представяне на нейни книги и др., както и документи за дейността на Секция „Православие и краезнание“ към Православен духовно-просветен енорийски център „Св. Възнесение Господне“ при катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас, чийто активен деятел е.
Дарените документи се обособиха като допълнително постъпление към личния й фонд №1630, а документите за дейността на Секция „Православие и краезнание“ към Православен духовно-просветен енорийски център „Св. Възнесение Господне“ при катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас се обособиха в нов фонд, под №1804, с което обогатиха документалната съкровищница на архива с ценни документи за дейността на фондообразувател, имащ важна роля в духовната сфера.
В категория „Приятел на архивите“ отличените и през тази година са повече от един, тъй като архивът в Бургас има верни приятели, които всеотдайно помагат за реализацията на популяризаторските му прояви и обогатяването на документалния масив. Това са Румяна Емануилиду – бургаски журналист и публицист, дарител на личния си фонд и фонда на „Общество за духовни изяви“, чийто председател е и Соня Кехлибарева – дългогодишен библиотекар, автор на редица статии за видни личности от Бургас и региона.
 Освен двете дами, в тази категория, за втора поредна година, отличени са и Община – Бургас за безрезервното сътрудничество и подкрепа в обогатяването на Националния архивен фонд и популяризаторската дейност на архива чрез съвместни изложби и други изяви, както и в-к „Черноморски фар“, предоставящ на читателите си възможност да се докоснат до интересни факти от миналото на града и региона, като публикува статии за дейността и богатия документален масив на Бургаския архив. >>