fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Среща със студенти от Русенския университет
14.03.2018

На 14 март 2018 г., в изпълнение на договор за сътрудничество между Държавен архив – Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, във факултет „Транспортен“ се проведе среща със студенти (ІІI и IV курс).

На срещата присъства и проф. инж. Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на университета. Студентите бяха запознати с историята и дейността на Архива, а подготвената презентация ни даде възможност да акцентираме върху административната страница на ДА „Архиви“ в Интернет, достъпът до дигиталните колекции и богатството на съхраняваните архивни фондове.

Интересът беше голям. Като продължение на днешната среща приемаме посещението на студентите през следващата седмица, което е свързано с непосредствената практическа работа по подготовка на курсови проекти и представянето им на университетската научна сесия в началото на лятото.

     

>>