fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ЦДА информира информира потребителите на архивна информация
28.12.2017

Съгласно чл. 31, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви",

ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ (ЦДА) информира, че в периода от 3 до 31 януари 2018 г. включително, читални № 100, № 103 и № 313 ще бъдат ЗАТВОРЕНИ за провеждане на планова годишна инвентаризация.

Поръчки на архивни документи от потребители на архивна информация в читалните на ЦДА ще се приемат до 15 декември 2017 г. включително.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви" всички архивни единици, поръчани от потребители на архивна информация и запазени на тяхно име в читалните на ЦДА, които в срок до 29 декември 2017 г. включително не бъдат презаписани, подлежат на изписване и връщане в архивохранилищата.
>>