fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Студенти от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ на посещение в Държавен архив – Бургас
30.11.2017

На 23 ноември 2017 г. на посещение в Държавен архив – Бургас бяха студенти първокурсници от специалностите „Български и история“, „История и психология“ и „Психология и философия“ от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с преподавателя им по дисциплината „Увод в историческото познание“ доц. Димчо Момчилов. Те бяха запознати с историята и дейността на Архива, с архивното законодателство, с номенклатури на делата и досиета на фондообразуватели, Информационната система на държавните архиви, с оригинални снимки и документи, съхранявани в ДА – Бургас.>>