fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Ученици на посещение в Държавен архив - Бургас
25.10.2017

На 19 октомври 2017 г. на посещение в Държавен архив – Бургас бяха ученици от  ХI клас на Професионалната гимназия по туризъм (ПГТ) „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, с ръководител - учителят по история г-жа Петя Кудева.

Целта на посещението в архива е участие на училището в проект на БАН Ученически институт на БАН (УчИ – БАН). Проектът дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас,  които имат желание да се занимават с изследователска дейност. За работата по проекта в училището е сформирана малка учебно-изследователска общност, състояща от ученици от ПГТ в клуб „Величието на България“, с ръководители Петя Кудева и Яна Иванова – уредник в РИМ Бургас. Темата, по която ще работи клубът, е „Архитектурата на Бургас ХІХ–ХХ век. Емблематични сгради“.

Клубът има за цел да проучи и събере информация, документи и снимки за емблематични сгради от града. Учениците разгледаха стари снимки на Бургас, на улици, емблематични сгради – старата община, строена в периода 1909–1911 г., пристанището, летището и др., както и документи на своето училище – първата протоколна книга на Педагогическия съвет и албум със снимки на училището, сред които разпознаха и настоящи свои учители. По време на посещението си те се запознаха и с историята на архива, с процесите на реставрация и дигитализация и с възможностите на търсене в Информационната система на държавните архиви, надникнаха и в архивохранилищата.>>