fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Документалната изложба „Съюзени. Бавария и България в Първата световна война“
12.06.2017

На 9 юни 2017 г., в Международния ден на архивите, в изложбена зала „Архиви“, в присъствието на историци, архивисти и граждани, беше открита документалната изложба „Съюзени. Бавария и България в Първата световна война“.

Изложбата откриха председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев и д-р Герхард Хетцер от Баварския главен държавен архив. Те говориха за сътрудничеството между архивите на Бавария и България, за идеята за организиране на съвместна изложба и за нейното осъществяване. Присъства и д-р Мартина Хагенмюлер от Баварския архив, сътрудник в съставянето на експозицията и на каталога на немски език.

Връзките между Бавария и България датират от преди Освобождението, когато българският народ предизвиква интереса на баварската общественост. Значителен брой български студенти получават образованието си във висшите училища в Мюнхен. Връзките между Бавария и България се простират и в полето на културата, където известната Мюнхенска живописна школа от края на XIX век оказва голямо влияние върху българското изкуство.

През първите години на ХХ век Германия заема водеща роля като търговски партньор на младата българска държава. През 1911–1912 г. се основават германско-български дружества в Берлин и Мюнхен, където се срещат учени и членове на културни организации, както и парламентаристи и представители на различни икономически и политически кръгове. В София по същото време действа Дружество за българо-немско културно сътрудничество.

Непосредствено преди Първата световна война, България, със своя монарх с немски династически корени, предизвиква интереса на Германската империя като възможен съюзник, след като показва военните си способности през балканските войни. Военното сътрудничество между България и Бавария през Първата световна война е и основен фокус на представяната документална изложба. Развитието на военните действия са проследени с помощта на дигитални копия на документи и снимки от баварските и българските архиви, придружени с оригинални материали от фондовете на Държавна агенция „Архиви“.
За първи път беше излъчен заснетият през 1916 г. филм „Победният поход на Макензен през Добруджа“, представящ по вълнуващ начин събитията от преди цяло столетие.

Изложбата, която ще остане до 9 юли 2017 г.,  е придружена с каталог на български език, идентичен с немския каталог, издаден при представянето на изложбата в Мюнхен през март 2017 г.
 


>>