Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Онлайн проучване за бъдещото развитие на ДАА
05.06.2020

В периода 08–19.06.2020 г., във връзка с разработването на новия стратегически документ на ДАА за периода 2021–2026 г.,  ще се проведе онлайн проучване на мнението, нагласите и очакванията на заинтересованите страни за бъдещото развитие на институцията. От особена важност са Вашето активно участие и ангажираност, които ще  осигурят представителност, изчерпателна и съдържателна информация за анализ. Анонимността е гарантирана.

Въпросникът е достъпен на адрес: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd44CdF2ZHvqMax6p4Wsb7BZOxoTqSfLw4tIH6nrYKl_o_7eQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


>>