Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Представяне на документалния сборник „Ватикански извори за българската история (XVII в.)“
13.02.2020

На 13 февруари 2020 г. в изложбена зала „Архиви“, при широк интерес от страна на историци, филолози, изследователи и приятели на Иоанна Списаревска, се състоя представянето на документалния сборник „Ватикански извори за българската история (XVII в.)“ – т. 71 от поредицата „Архивите говорят“.

Председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев определи отпечатването на сборника като поредна стъпка към осъществяването на инициативата на институцията в поредицата „Архивите говорят“ да бъдат издадени дубровнишките и ватиканските извори за българската история, плод на изследователската работа на Иоанна Списаревска. Той изрази благодарност към г-жа Петя Списаревска, предоставила материалите, резултат от многогодишния труд на сестра й, както и към целия екип, работил по изданието в състав: проф. Красимир Станчев (научен редактор, съставител и превод от италиански език), Анна Влаевска-Станчева (съставител), проф. Александър Николов (превод от латински), Магдалена Абаджиева (компютърен набор), Валентина Петрова (редактор), Асен Тодоров (превод от латински), както и към кмета на Община Монтана г-н Златко Живков, оказал финансова подкрепа за издаването на сборника. Доц. Груев подчерта, че представяният сборник е съставен археографски коректно и също, че ДАА е отворена за всякакви предложения за издаване на чуждестранни извори за българската история.

Проф. Красимир Станчев говори за съвместната си работа с Иоанна Списаревска, за нейните издирвания и трудове и я определи като най-добрият познавач и издирвач на ватиканските извори. Той запозна накратко присъстващите с публикуваните в тома документи за „католическия XVII век от българската история“, по думите на проф. Дуйчев, и отправи благодарност към ДАА и към работилите по изданието.

Проф. Александър Николов изрази задоволството си от това, че трудът на Иоанна Списаревска вече е достъпен за изследователите и сподели, че за него е било чест да работи по превода на документите.

Г-жа Петя Списаревска изказа своята признателност към всички, по чиято инициатива и с чието съдействие се осъществи издаването на дубровнишките и ватиканските извори, издирени от Иоанна Списаревска.

Г-н Златко Живков изтъкна, че подкрепата на Община Монтана е жест към паметта на Иоанна Списаревска и отправи покана за представяне на сборника през пролетта в Монтана.

 
   

 
 
 
 

>>