Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ ОТБЕЛЯЗА С ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА АРХИВИТЕ
10.06.2019

На 10 юни 2019 г. в изложбена зала „Архиви“ беше проведена пресконференция, с която за единадесети пореден път Държавна агенция „Архиви“ отбеляза Международния ден на архивите 9 юни, тази година под мотото „Проектиране на архивите през 21-ви век“.

Пред журналисти от водещи медии доц. д-р Михаил Груев публично обяви дарението от лични документи на художника акад. Светлин Русев, което неговите наследници Милкана и Ралица Русеви ще направят на Държавна агенция „Архиви“.
Архивът на Светлин Русев е разнообразен по съдържание и е с обем около 30 линейни метра. Съдържа документи на институции (СБХ, НХГ, Комитет (Министерство) на културата, НГЧИ, НХА, БАН, съдебни дела и др.) или свързани с тях – официална и неофициална кореспонденция от 50-те години на ХХ век до 2018 г.; личен архив от 50-те години на ХХ век до 2018 г.: ръкописи и разпечатки на текстове на Светлин Русев – на негови изказвания, доклади, слова за откривания на изложби, варианти на интервюта, кореспонденция и др., както и материали, свързани с творческата му дейност извън България; фотоархив; лични документи на други известни личности от българския културен и обществен живот.

Доц. Груев връчи и годишните награди за читател, дарител и приятел на архивите за 2018 г. 

• Читател на архивите 2018 г. – Иван Атанасов Иванов, използвал 4311 архивни единици и посетил читалнята на Държавен архив – София 125 пъти.

• Дарител на архивите 2018 г. – Анна Христоскова-Герджикова – за дарените на Централния държавен архив документи с висока стойност и уникалност на нейните родители: Петър Христосков – композитор, цигулар и педагог, и Златка Христоскова – пианистка и педагог, дъщеря на акад. Михаил Арнаудов, и на нейния дядо акад. Михаил Арнаудов – литературен теоретик, историк литературовед, фолклорист, историк на българската култура. (Семеен фонд № 1540 Христоскови, Петър и Златка, и фонд № 2147К Арнаудов, Михаил Петров.

• Приятел на архивите 2018 г. – Славка Апостолова Палагачева, главен учител, преподавател по история и цивилизации, ръководител на Клуб „Съхрани българското“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян, с принос в популяризирането на националното архивно богатство с организираните от ръководения от нея Клуб „Съхрани българското“ съвместни изложби в които са експонирани основно снимки и документи, съхранявани в Държавен архив - Смолян, както и за подкрепата на всички инициативи и прояви, провеждани в Архива.

Камара на архитектите в България и Организация на евреите в България „Шалом“, за оказаната финансова помощ за откупуване на ценни архивни документи, постъпили в Държавен архив - Видин.

Камара на архитектите в България – дарила 1000 лв. за откупуване от антиквари на ценни архивни документи на арх. Майер Нахман Аладжемов (1886–1972), автор на знакови сгради във Видинско и София, в т.ч. и сградата, в която днес се помещава Държавен архив – Видин. Наградата беше връчена на арх. Борислав Игнатов, председател на Управителния съвет на Камарата.

Организация на евреите в България „Шалом“ – откупила от антиквари и дарила архивни документи на стойност 1000 лв. на Мони (Соломон) Аладжемов – художник, сценограф, общественик, син на арх. Майер Аладжемов. Г-жа Юлия Дандолова, Изпълнителен директор на Организацията на евреите в България „Шалом“ получи наградата.

Председателят на ДАА обяви резултатите от проведения за първи път в Държавна агенция „Архиви“ конкурс „Служител на годината`2018“ и „Екип на годината`2018“, организиран в съответствие със стратегическите цели на Агенцията, свързани с повишаване на мотивацията на персонала и създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към работата на организацията, както и превръщането на ДАА в предпочитано и привлекателно място за работа.

За „Служител на годината`2018“ са отличени: Мария Ангелова Новакова – главен експерт в отдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана и Зоя Иванова Начева – началник отдел „Държавен архив“ – Смолян, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив.

Награда за „Екип на годината`2018“ получи отдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана.

Държавните архиви в страната отбелязаха Международния ден на архивите с различни прояви. (виж още)

   
     
     


>>