fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Изложба „Всичко се състои в нашите сдружени сили“ по повод 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция
08.02.2019

На 8 февруари 2019 г. в сградата на Народното събрание бе показана изложбата „Всичко се състои в нашите сдружени сили. 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция“, организирана от Народното събрание на Република България и Държавна агенция „Архиви“.

Изложбата откриха г-жа Цвета Караянчева, председател на НС, доц. д-р Михаил Груев, председател на ДА „Архиви“, г-н Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, и г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чрез снимки и документи от фондовете на Централния държавен архив и архивите в страната, подредени в 40 табла, са проследени подготовката на Учредителното събрание, участието на първите български депутати в него, ролята на княз Александър Дондуков-Корсаков в полагане основите на гражданското управление в новоосвободените български земи и др. Показани са протоколът за откриването му с подписите на народните представители, встъпителното слово на княз Дондуков-Корсаков, тостът, който той произнася на български език, рапортът на 15-членната комисия за обсъждане проекта на органическия устав, протоколът от закриването на Учредителното събрание.

Значително място е отделено на участието на народните представители в дискусиите и обсъжданията на конституционния проект. Повечето от най-дейните парламентаристи и оратори – Христо Стоянов, Константин Стоилов, Петко Славейков, Петко Каравелов, Марко Балабанов и др., са участници в църковно-просветните и революционни борби, със солидно образование в най-добрите европейски университети, добили опит в първите граждански институции на Временното руско управление (1878). Впоследствие мнозина от тях стават значими фигури в българския политически и културен живот.

Изложени са оригиналът на Търновската конституция и нейните две изменения през 1893 и 1911 г., масата, на която е подписана Търновската конституция, както и лични вещи на Петко Славейков от Къщата-музей на Пенчо и Петко Славейкови.

Валидирана бе пощенска марка по повод годишнината. (виж още)>>