fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Представяне на „Политическа история на съвременна България. Сборник документи Т. ІІI (1953–1956)“
05.02.2019

На 5 февруари 2019 г. в зала „Архиви“ беше представен том 69 от поредицата на Държавна агенция „Архиви“ „Архивите говорят“ – „Политическа история на съвременна България. Сборник документи Т. ІІI (1953–1956)”, със съставител проф. д-р Любомир Огнянов.

Председателят на Държавна агенция „Архиви” доц. д-р Михаил Груев обяви изданието и го определи като полезно както в преподаването на съвременна история, така и за учени, изследователи, студенти и широката читателска аудитория. Мирослав Коев – началник отдел „Издателска и информационна дейност“, говори за редакционната работа по сборника. Историците проф. д-р Владимир Мигев и Николай Поппетров изтъкнаха приносния характер на изданието и отличната археографска обработка на документите. Съдържащият се в трилогията огромен изворов материал дава точен разрез на българската история в разглеждания период и е ценен за изследователите на най-новата история на България.

Проф. д-р Любомир Огнянов направи кратък анализ на особеностите на документите в представяното издание и благодари за успешното партньорство с екипа и ръководството на Държавна агенция „Архиви“ по издаването на трите тома от поредицата „Архивите говорят“. (виж още)

>>