fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Пресконференция за стартиране на проекта на Държавна агенция „Архиви“ – „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“
26.06.2018

На 27.06.2018 г. от 11:30 часа в зала № 314 на Областна администрация – Велико Търново се проведе пресконференция, организирана от отдел „Държавен архив“ – Велико Търново, при дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, съгласно заповед № 131/21.06.2018 г. на председателя на ДАА,  съвместно с Областна администрация – Велико Търново, за стартиране на проекта на Държавна агенция „Архиви“ „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“. Проектът  се реализира с финансовата подкрепа на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.

Продължителността на проекта е осем месеца. Целта  му е да се проучи и популяризира документалното наследство, съхранявано в отдел „Държавен архив“ – Велико Търново, свързано с търновци, получили образованието си в Европа, и европейски граждани, дали своя принос за обществено-културния живот в града.

Партньори по проекта са: Областна администрация – Велико Търново, Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, „Демократичен съюз на българите в Румъния“ – Букурещ, както и държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра.

Медийни партньори са вестник „Янтра днес“ и радио „Велико Търново“.

>>