fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Подновен бе договорът за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ и Военна академия „Георги С. Раковски“
13.12.2017

На 13 декември 2017 г. бе подновен договорът за съвместна дейност и сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ и Военна академия „Георги С. Раковски“.

Той бе подписан от доц. д-р Михаил Груев, председател на ДАА, и ген.-майор Груди Ангелов, началник на академията.

На подписването присъстваха г-н Румен Борисов, зам.-председател на ДАА, г-н Георги Чернев, гл. секретар на ДАА, и полковник доц. д-р Димитър Ташков, зам.-началник на Военната академия по учебната и научната част.

Договорът включва съвместна дейност и осъществяване на сътрудничество в областта на военноисторическите изследвания, популяризирането на документалното наследство и архивистиката, обмен на издания и научна информация, разработване на съвместни международни и национални проекти, организиране и провеждане на различни научни форуми и чествания и др.


>>