fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Обработка на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив” и отдел „Отчетност и съхранение на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”
23.05.2018

Обявление за конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Обработка на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”, Държавна агенция „Архиви“;
- отдел „Отчетност и съхранение на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”, Държавна агенция „Архиви“.

Краен срок за приемане на документи до 17.30 ч. на 05.06.2018 г.


>>