YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.
18.04.2018

Обявление за конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.
 
Краен срок за приемане на документи до 17.30 ч. на 27.04.2018 г.
>>