fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурсСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив“-София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен  архив“-София в Държавна агенция „Архиви“.
20.12.2017 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив” – Монтана, дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана в Държавна агенция „Архиви”
10.07.2017 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Използване на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви”.
13.06.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс  за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив” – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив” – Варна в Държавна агенция „Архиви”.
19.05.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс  за длъжността началник на отдел „Държавен архив” – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив” – Варна в Държавна агенция „Архиви”.
17.05.2017 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Държавен архив“ – София – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив“ – София;
- отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив“ – Монтана
10.01.2017  
  
           
Списък  на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  „главен експерт” в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество”, дирекция „Публичност на архивите” в Държавна агенция „Архиви”.
05.01.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Държавен архив“ – Габрово – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново;
- отдел „Държавен архив“ – Разград – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново;
- отдел „Държавен архив“ – Силистра – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново;
- отдел „Държавен архив“ – Търговище – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна; 
- отдел „Държавен архив“ – Шумен – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна. 
21.12.2016

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Държавен архив” – Сливен – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” –- Бургас;
- отдел  „Държавен архив” – Стара Загора – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив”- Бургас;
- отдел „Държавен архив” – Пазарджик – 2 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” – Пловдив.
19.12.2016

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив
25.11.2016 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Реставрация, консервация и микрофилмиране“, дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“
 24.11.2016