fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Андрей Славчев Трънски
Гиньо Гочев Ганев
Любородна Владимирова Калайджиева, Здравка Владимирова Калайджиева, Велко Владимиров Калайджиев
Станка Желева Желева
Христо Цанев Пимпирев
Петър Василев Петров; Васил Петров Петров
Донка Христова Вакарелска-Чобанска; Тома Христов Вакарелски
Дойно Христосков Дойнов
Петър Николов Динеков
Борислав Николов Георгиев