Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Мария Иванова Александрова-Колева
Силви Панайотов Стамболиев
Марина Прашанова, Таня Тамахкярова
Митю Йорданов Кънев
Стойчо Велков Гецов
Атанас Лешков Митков
Доц. д-р инж. Марко Марков Тодоров
Иван Борисов Томов
Мариана Асенова Гайдарова
Роман Здравков Кисьов, Ралица Здравкова Саръмова
Труфка Стоянова Парашкевова
Албена Димитрова Тодорова
Лидия Оджакова
Николина Илиева Казасова
Стефанка Иванова Табакова
Цветан Йончев Сейковски
Петър Бориславов Михайлов
Цанка Маринова Иванова
Добрил Христов Христов
Маргарита Василева Малчева
1  2  3   >